Nå starter jobben med bergvarme på hytta

Vil du være valgmedarbeider for Gimle IF?
29. juni 2023
Ny klatrepark på Venås
30. juni 2023

I et ekstra styremøte torsdag 29. juni besluttet flertallet i styret å gi hovedjobben med å installere bergvarme til Halden rørleggerservice.

Her er et referat fra styremøtet:

Ekstra styremøte Gimle IF

Venås torsdag 29. juni 2023 klokka 19.30

Møtt: Knut, Dag, Tone og Morten. Oddbjørn meldt forfall men la inn sin stemme på en SMS.

SAK: Beslutning bergvarme

Styret møttes nok en gang for å ta en endelig beslutning på hva vi skal satse på og hvordan dette skal gjøres.

Vi skulle ta stilling til følgende fire konkrete forslag og stemme over dem:

  1. Knut gjør avtale med Halden Rørleggerservice om gjeldende anbud som er det rimeligste av de to, og ber de starte opp i september, med slutt innen 1.oktober, da vi har planlagt hytteåpning. Knut er prosjektleder på snekkerarbeid og rørlegger.

 

  1. Vi innhenter nye oppdaterte anbud fra Jørgensen, Halden rørleggerservice, Stangeskovene, Riis elektro og et anbud på snekkerarbeid for å gjøre ferdig pumperommet i kjelleren.

 

  1. Vi utsetter prosjektet til neste år, søker ekstra penger fra DnB stiftelsen og innhenter nye anbud (som forslag 2). Ber om at jobben utføres i april eller august 2024.

 

  1. Vi satser på varmepumper og gjennomfører de andre arbeidene fra det opprinnelige anbudet, under forutsetning av at vi får omdisponert gavene. Da må vi også avslå Enovas tilskudd.

Vedtak:

Oddbjørn, Knut og Morten stemte for forslag 1, mens Dag og Tone stemte for forslag 2.

Dermed er det nå bestemt at vi går for forslag1.

Knut kontakter anbyderne og sørger for at arbeidet kan starte i september, da hytta ikke er utleid.

Det settes i gang arbeider i kjellerrom, under lille peisestue, det det nye pumperommet kommer, uavhengig av når de andre arbeidene starter opp.

Protokolltilførsel:

Dag stemte for punkt 2 fordi han mente at dette tok mest hensyn til signalene fra det ekstraordinære årsmøtet. Tone støttet dette.

Morten (ref)