Nytt fra styret – årsmøtet blir 7. mars

Gikk i vinterlige Venåsmarka
11. januar 2022
TIPPETRIM PÅ VENÅS søndag 23.jan.
16. januar 2022

Klubba til Gimle IF

Vi prøver å få til  et årsmøte 7. mars 2022  klokka 18 på Venås.

Nedenfor ser du et referat fra styremøte mandag 10. januar:

Møtt: Oddbjørn, Knut, Veronika, Dag og Morten

Saker:

 1. Årsmøte 2022

 

 • Fastsetter dato: mandag 7. mars kl 18
 • Frist for innkalling/ publisering: 7. februar

Morten sender ut innkalling til alle medlemmer pr. epost innen 7.2 og henviser også til hjemmesiden.  Alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden til Gimle IF søndag 27. februar.

 • Frist for innsending av forslag: 21. februar
 • Frist for levering av årsberetninger fra Morten, Knut, Oddbjørn, damegruppa, inne 1. februar – leveres Morten som samler alt i en årsberetning

– Morten tar kontakt med damegruppa for deres beretning

 • Kontrollutvalget informeres av Dag og Morten

– viktig at vi sender ut siste økonomirapport til utvalget der også de store postene er presentert

 • Valgkomiteen informeres: – Morten tar kontakt med valgkomiteen
 • Dag informerer Siffer om årsmøtedato og at regnskapet bør være ferdig minst 14 dager før årsmøtet.
 • Skal vi dele ut Gimle-gutten?

Knut etterlyste kriteriene for å dele ut denne, tas på neste styremøte. Her er kriteriene:

«For fremdragende idrettslige prestasjoner gjennom flere år i en eller flere av de idretter GIF har på sitt program.

For fortjenstfullt arbeid for GIF gjennom flere år i administrasjon, idrettsledelse, ungdomsarbeid, anleggsbygging eller vedlikehold, eller på andre felter til gagn for foreningen.

Kandidater må i sin medlemstid ha vist positiv interesse for foreningens virksomheter, og i sin idrettslige karriere vist en ærlig, og god sportslig opptreden.»

 

 • Noen vi bør takke med blomster? Ja, Morten kjøper
 • Servering: hvem kan ordne dette? Veronika kjøper kringler

 

 1. Jubileumsbok
 • Morten informerte om situasjonen etter møte med forfatter Roger Prang. Vi i styret må ta stilling til en del spørsmål som Roger kom med og mandatet må komme fra styret hva vi gjør videre.
 • Stikkord: Skal vi utgi bok med stive permer?, skal omfanget være på 200-250 sider?, hvordan skal vi finansiere dette som trolig vil beløpe seg til ca 350.000 kroner.
 • Vedtak: styret vil ha bok med stive permer og et omfang som beskrevet. Finansiering bli å søke om penger, samt å skaffe annonsører.
 1. Handlingsplan
 • Dette er nå laget en revidert utgave som må forankres i styret.
 • Morten ga hver av styremedlemmene et eks. som de setter seg inn fram til neste styremøte da evt siste justeringer kommer.
 1. Strømbruken på hytta og i lysløypa
 2. Morten la fram oversikt over forbruket og utviklingen i 2021 på hytta og i lysløypa: dystre tall: Regninga for desember blir på totalt 23.603 kroner inkl. nettleie. For november 2021 var regninga på 11. 474 kroner. For november 2020 var regninga på 3.384 og desember 2020; 5.161 kroner.
 3. Morten har tatt et initiativ med de andre klubbene som har hytte og lysløype, altså Halden SK, TFL og TTIF og skal møtes på Venåshytta torsdag 13. januar til i strømmøte, der vi skal diskutere og gi hverandre erfaringer om hvordan vi skal håndtere de skyhøye strømregningene framover. Idrettsforbundet er på saken og har søkt Finansdepartementet om at også klubber som oss bør komme inn under ordningen med kompensasjon. Dette oppropet bør vi støtte offentlig og utad i lokalsamfunnet Halden, slik at folk er klar over hva det betyr for oss å ikke få noe støtte. Idrettsforbundet har nå også bedt om at alle klubber som oss sender inn tall for november og desember og sammenligner med 2020, slik at myndighetene ser våre reelle behov for støtte. Vi kommer til å ta initiativ til å forfatte en pressemelding til Halden Arbeiderblad for å få ut våre synspunkter.
 4. Mulige scenarioer blir å slå av lysløypa i visse perioder/på visse dager og gjøre tiltak på hytta med å redusere strømbruken. Morten lurte på om vi skulle satse på å installere varmepumper, men Knut mente at vi skulle avvente med håp om økonomisk kompensasjon. Også solcellepanel og jordvarme ble diskutert. Strømbruken på hytta skjer for det meste i garderober, dusjer og badstuer. Kanskje vi også bør se på om vi skal bytte de gamle panelovnene.

 

 1. Budsjett 2022
 • Dag og Morten har utarbeidet et forslag som vi kort gikk igjennom på dette møtet. Styremedlemmene må sette seg inn i forslaget og så spikrer vi dette på neste styremøte.

 

 1. Dagens økonomi
 • Fortsatt kontroll men veldig usikkert med hva som skjer med strømmen som nå er største trussel på økonomien. Også det at en del av utleien av hytta er usikker nå i disse pandemitider gjør at inntektene er usikre.
 • Dag sender over siste økonomirapport fra Siffer til kontrollutvalget.
 • Kontrollutvalget innkalles til neste styremøte.
 1. Hjertestarterkurs

Onsdag 7. februar fra klokka 09 til 12 kjører vi et kurs der Johan Spørck Thoresen kommer og instruerer. Dette er ment for alle men særlig hyttevaktene bør kjenne til at vi har en hjertestarter og kunne prinsippene med livredning hvis det er behov for dette. Hjertekompresjon, innblåsing og bruk av hjertestarter er ting på programmet. Oddbjørn er kontaktperson her, men vi venter med å innkalle medlemmene til denne seansen til etter neste smittevernmøte fra regjeringens side, i tilfelle strengere restriksjoner. I så fall bør vi ta opp igjen dette når situasjonen tillater det.

 

 1. Diverse
 • – Ny Vippskonto opprettet: Venåshytta Utleie – Kari får beskjed om det som da brukes ved all utleie av hytta. Vi øker leieprisen med 50 kroner for å dekke gebyr – gjør det enklere for Siffer å holde oversikt- folk kan velge faktura uten gebyr men da må Kari skrive inn navn, epost, sum, adresse på vedkommende leietaker inn på kalenderen og angi at det skal sendes ut en faktura, som Dag da sørger for.
 • Utleie hytta svikter igjen – flere avlysninger i januar, etter en flott høstsesong. Kompensasjonsordningen som det er mulig å søke på gjelder foreløpig bare fram til 31.12 2021 og da hadde vi bare to avlysninger som ikke gir grunnlag for å søke.
 • Kiosken – status etter 2021: bra med folk på hytta på søndagene – særlig vaffelsalget går unna takket være lav pris pga avtalen med Berg sparebank.
 • Nye drakter – status: 13 bestillinger – der de som bestilte får draktene i uke 4.
 • Fellesmerking av løyper – status er at vi planlegger et møte om ikke lenge . Ingvar og Morten holder trådene i dette, sammen med Espen Glomsrød og Karsten Heide fra HSK.
 • Innkalling til Kretsting ØOK– planlagt 7. februar i Sarpsborg – Morten deltar trolig.
 • Siste info fra Halden idrettsråd: vi har fått info om søknadsmuligheter – HIR-leder vil gjerne bli invitert til et styremøte. Det ordner vi på et styremøte etter årsmøtet.
 • Nye kakaokopper kjøkken- ny julepynt på hytta – kjøpe på tilbud nå? Dag er på saken
 • Morten kjøper inn en prosjektor – som en del utleiere har etterspurt – også nyttig for oss å bruke.
 1. Neste styremøte
 • Mandag 31. januar kl 18 på Venås