OBS! VASKEDUGNAD ER FLYTTET!

MANDAGSTUR NR.17 2018. 22.okt.
16. oktober 2018
MANDAGSTUR NR.18 2018. 5.nov.
29. oktober 2018

Vaskedugnaden på Venås som var annonsert til mandag 22.okt. er flyttet til MANDAG 12.NOV.   Dugnaden starter kl.18.00.                                                     Hilsen hytteutvalget.