OBS! VASKEDUGNAD ER FLYTTET!

Vaskedugnaden på Venås som var annonsert til mandag 22.okt. er flyttet til MANDAG 12.NOV.   Dugnaden starter kl.18.00.                                                     Hilsen hytteutvalget.