MANDAGSTUR NR.17 2018. 22.okt.

TIPPETRIM SØNDAG 14.okt.
8. oktober 2018
OBS! VASKEDUGNAD ER FLYTTET!
16. oktober 2018

Området har vi vært i tidligere, men ser i historikken at vi aldri har vært på selve Soverkollen tidligere. Det er et punkt vi absolutt må innlemme i vår turhistorie. Værmeldingen ser lovende ut, og holder løftene seg til mandag er vi garantert en praktfull utsikt.                                                                                                                                 Tenker å legge turen som en rundtur slik: P på vei 22 ved Liholtbanen. Går oppover lia mot Høyden og Liholttjern. Følger Olavsleden til vi møter bekken fra Mellomtjern. Derfra følger vi sti mot sørvest og har retning mot Soverkollen. Etter pausen, som det er naturlig at vi tar der oppe, går vi på fin sti og etterhvert vei nedover mot Bakke, Bakke brygge, Liholtbogen og til p.                                                                                                           Noen kubber til bålet, mat og drikke i sekken.                                                                           Avreise kl. 10.00 fra Coop/Næridsrød.                                                                                         Vel møtt på tur!