Ordinært årsmøte Gimle IF, Mandag 30 Mars kl: 1800 på Venåshytta

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE GIMLE IF Torsdag 27.2.2020 på Venåshytta
7. februar 2020
MANDAGSTUR NR. 4 2020. 24.febr.
18. februar 2020

Mandag 30 mars kl. 1800 på Venåshytta.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest Søndag 15 mars kl. 1800

Saker kan sendes på post@gimle-if.no eller leveres til noen i styret på annen måte.

Fullstendig saksliste med tilhørende papirer blir klare 14 dager før årsmøtet og kan sendes pr. e-post til interessenter på forespørsel. Kontakt styret på post@gimle-if.no om du vil ha papirene tilsendt.

Vi forutsetter at interesserte gjennomleser dokumentene før årsmøtet, slik at årsmøtet gjennomføres rask og effektivt. Still forberedt til møtet!

Agenda på årsmøtet:
1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, Saksliste og forretningsorden.
3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsberetninger for Foreningen og Utvalg
5. Behandling av regnskap 2019
6. Behandling av forslag
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
8. Behandle og vedta budsjett 2019
9. Behandle Organisasjonsplan for Gimle IF
10. Valg

Velkommen til årsmøte!
MVH
Styret i Gimle IF