På tur til Børsåsen

Utøverforsikring i orientering
16. februar 2024
Her er sakspapirene til årsmøtet
25. februar 2024
MANDAGSTUR NR.4, 19. februar 2024. Tur-referat.
Den spesielle Halden-vinteren vi har i år gjør det fortsatt vanskelig å få til «Mandagsturer i skogene rundt Halden», som det står i «formålsparagrafen» på tursiden. Vi har prøvd å trekke utover mot kysten på de fleste av årets turer. Det har stort sett vært et vellykket trekk. Siste ukes snøfall har, på tross av påfølgende mildvær, bygget opp en stedvis betydelig snøtykkelse.
Dagens tur hadde utgangspunkt fra p-plassen vest for gamle E-6, ved broen. Kyststien utgjorde kjernen i dagens vandring. Vi kostet på oss to sidestrekk, det ene enkelt og greit, det andre krevde litt mer fysisk innsats.
Starten gikk på de eldgamle tråkk ned til fergestedet «Gamle Svinesund» som det benevnes i dag. Underlig å tenke på at vi gikk i farene som menneskene har benyttet i uminnelige tider. Rart å tenke på at det er mindre enn 80 år siden trafikken over sundet ble betjent av en ferge med plass til kun 2 biler!
Roen og freden som råder over området i dag må være en stor kontrast til slik livet en gang var der ute: Ferge med årer som drivkraft og moter etter hvert, tollbod med det livet en slik førte med seg og på en tid et av Norges travleste postkontorer.
Samme steile bakke opp igjen til p-plassen før vi ga oss i vei på Kyststien mot Løverdalen. Litt før vi nådde fram til den var det tid for å starte dagens andre sidestrekk. Kursen ble satt rett nord og med bygdeborgen på Børsåsen som mål. Stien oppover dit er ved å gro helt igjen. I tillegg til en god del rotvelter i skråningen og en bra mengde snø ble oppstigningen noe tyngre enn beregnet. Men vi er gubber som tåler en støyt, og det var ingen sure miner da vi oppe på 121 moh kunne nyte utsikten nord- og østover. Uheldigvis var streifet av blå himmel og sol vi hadde i starten nå blitt erstattet av grå himmel og dis.
Vi prøvde å finne alternative nedstigninger, men vi endte i våre gamle spor og kom oss vel ned til veien i nærheten av Stensrød. Det hadde vært hyggelig om noen som har nærhet til Børsåsen kunne bli enige om et skippertak for å bedre tilgjengeligheten til dette flotte turmålet.
Ved Stensrød ble farbarheten betraktelig bedret. Nær utsalget i Svinesundhagen kom vi igjen inn på Kyststien og fulgte den slavisk fram til røysa på høyden øst for bebyggelsen lengst nord i Sponvika. Der ble bålet tent Brukbar utsikt i disen mot sjøen og med Singløya som et slags sentrum i bildet.
Tilbaketuren gikk i sin helhet på Kyststien via Svinesundhagen og Løverdalen. Turens lengde ble vel på litt over 7 km og 10 mann stilte opp. Humøret var med hele tiden tross litt strev opp Børsåsen.