Utøverforsikring i orientering

Neste tur mot Sponvika
14. februar 2024
På tur til Børsåsen
20. februar 2024
Medlemmer i norske orienteringsklubber, så som Gimle IF,  kan tegne frivillig skadeforsikring for 2024.
Forsikringen gir tilvarende dekning som skiforbundets og friidrettsforbundets utvidete lisenser.
Den utøverforsikringen som Gimle har i dag gjennom Eika forsikring dekker bare medlemmer som utøver dugnad for klubben, og klubbens styre.
Utøvere som driver aktiv idrett dekkes ikke av vår forsikring.
Derfor, hvis du  ønsker det, for det er frivillig, kan du tegne en utøverforsikring som koster 1.190 kroner og gjelder fram til 31.12.24.
Klikk deg inn på linken under her for å tegne forsikring:
https://www.minidrett.no/lisens/cmrpqpmf0001kd7c70jg