Referat fra siste styremøte

Besøkte Klaretjern og Lomtjern
21. august 2023
Bli med på «Sommerkroppen 2024»
23. august 2023

 

Her kommer referat fra styremøte i Gimle IF
Tid og sted: Venåshytta mandag 21. august 2023 klokka 18

Møtt: Dag, Tone, Oddbjørn, Knut, Benjamin og Morten

SAK 1: ØKONOMI

Status pr i dag: Tone informerer:

Ingen uforutsette utgifter nærmeste måned- vi har god kontroll

Vi har nå fire prosjekter gående der regninger skal merkes slik:

Prosjekt 1: Klatrepark

Prosjekt 2: Jubileumsbok

Prosjekt 3: Trimløyper

Prosjekt 4: Bergvarme

Hvor mye har vi leid ut hytta for så langt i år?

Årsbudsjettet ligger på 100.000 – vi ligger allerede over det så langt og vi har høsten igjen-bra

Flere inntektsmuligheter: selge flere stolper?

Ja- vi prøver på det: Morten legger ut en trigger på FB.

SAK 2: BERGVARMEPROSJEKTET

Status pr. i dag: Knut informerer:

Det jobbes med opprydding i kjelleren og målet er at alt er ryddet ferdig og isolert før 1. september. Knut sjekker med Halden rørleggerservice om framdrift.

Det er nå søkt om ytterligere 200.000 kr til prosjektet, denne gang fra DNBStiftelsen

SAK 3: UTLEIE HYTTA

Status: Dag informerer om erfaringer fra i sommer:

Røykvarslerne fungerer ikke helt som planlagt – de utløses når det ikke er noe. Knut sender en mail til firmaet som leverte oss varslerne og ber om informasjon om hvorfor dette skjer og evt ber om en befaring av anlegget. Ellers fungerte oppholdet for sveitserne veldig bra og vi fikk gode tilbakemeldinger.

Økonomi – øke prisen på utleiepriser?

Nei- vi holder prisene som de er i dag

Ny branninstruks utarbeides?

Dag har sendt en epost til brannvesenet med spørsmål om rapport etter befaringen tidligere i sommer.

Ny arbeidsinstruks utarbeides

Dag skal utarbeide en instruks for den som har ansvaret for utleie.

Overnatting i 2.etasje – tiltak

Vi bør skifte vindu mot nord og stigene trengs justeringer slik at de fungerer optimalt

SAK 4: HYTTA SØNDAGSÅPNER 1. OKTOBER

Kaffe- og vaffelavtale med Berg sparebank?

Ja, vi har fått bekreftelse på at banken ønsker å fortsette avtalen. Bra

Hyttevaktlister

Morten har satt opp lister som snart sendes ut sammen med hyttevaktinfo

Øke kioskpriser?

Arne sjekker prisene på kioskvarene, og så kommer en evt justering hvis det er behov.

Hyttevaktinfo:

 Morten lager ferdig den

 

SAK 5: STYRKETRENINGSROMMET

Skal vi søke om penger fra Gjensidigestiftelsen til nye apparater: tredemølle, sykkel, benpress, matter? Frist 1. september.

Ja, vi søker: Benjamin skaffer et anbud på benpress-apparat og matter , de andre har vi allerede et anbud på. Morten søker når han får prisene fra Benjamin

Benjamin ordner et oppslag på styrkerommet om bruk av kettlebells som allerede er kjøpt inn.

SAK 6: DIVERSE

Valgvakter fra Gimle 10. og 11. september:

13 Gimle-folk har meldt seg til vaktlistene – bra

Idrettens dag 16. september

Benjamin får med seg en person til og stiller på stand for Gimle I Bustrerudparken- vi holder en stand med utdeling av brosjyrer og kart og løpergutta informerer om løpegruppa – Morten sørger for påmelding til Halden Idrettsråd som er arrangør.

Status merking/skilting av løyper i Schultzedalen

Stolper og skilt er satt opp- det som nå mangler er sju karttavler- når de er satt opp vil prosjektet bli promotert ut til folket. HSK, Gimle og kommunen er sammen om dette.

Status merking/skilting av løyper i Venås-Høyåsmarka

Stolper og skilt er mottatt og nå starter utsetting av dette. Arne, Ingvar og Morten skal jobbe med prosjektet i starten

Prep av skiløyper/samarbeid med HSK?

Morten tar kontakt med HSK ang en evt avtale om skiløypepreparing av lysløypene våre med deres løypemaskin.

Andre saker kan tas opp:

  • Morten purrer på kommunens lovnader om oppgradering av sti over Heiderød
  • Tone og Britt har kommet godt inn i Tripletex-systemet og alt ser ut til å fungere greit. Britt innkalles til neste styremøte for en liten info om hennes erfaringer så langt.
  • Dag ordner skattekort til Britt via Gimle på Altinn.

 

Neste styremøte: Mandag 25. september kl 18 på Venås

 

Morten (ref)