Referat fra styremøte – vi har en plan

Våt og forfriskende Tippetrim!
26. oktober 2020
Nye endringer i smittevernveilederen for idrett
1. november 2020

Klubba til Gimle IF

Det har vært avholdt et nytt styremøte etter årsmøtet og her finner du også et årshjul eller en plan vi har lagt framover. Her kan du se når vi har tenkt å ha styremøter, medlemsmøte og årsmøte neste år. Dessuten har vi hatt et møte med Halden Skiklubb om mulige samarbeidsprosjekter og en kartavtale som skal fornyes.

Dessuten legger vi ved en oversikt over alle stolpene i lysløypa som nå er solgt. Husk du kan også bestille en stolpe, der vil bedre klubbens økonomi.

Her er referatet fra styremøtet:

Styremøte nr 1 (6) 2020, mandag 26. oktober klokka 18 på Venåshytta

Møtt: Dag, Knut, Tore og Morten. Forfall: Oddbjørn

Saksliste:

 1. Gjennomgang fra årsmøtet 19.oktober

– underskrevet protokoll klar:

Morten har sendt oppdatering på nytt styre til Brønnøysundregisteret.

– underskrevet regnskap:

 Dag sender dette til Siffer eller ordner dette selv for ettersending momskomp.

– Forslag fra 100-årsgruppa:

alle i styret går igjennom forslagene med kommentarer (se vedlegg) og dette gjennomgår vi bredt på neste styremøte tirsdag 8. desember.

hva gjør vi med kontoene for damegruppa, veterangruppa og tur-o?

– Dag tar kontakt med Bjørg Liholt som er kasserer i damegruppa og ber om at de flytter pengene over på privat konto. Dag tar også kontakt med Thorbjørn Bjørlo som er kasserer for tur-o for å høre hvordan denne vippskontoen skal organiseres under Gimles ragnskap. Morten tar kontakt med veterangruppa og får de til å overføre penger på privat konto, så ikke dette ligger under Gimle Ifs regnskap.

– søknad til idrettsstyret ang. kjønnskvotering:

– Morten skriver søknad og sender

– ny lov for Gimle IF er klar – ligger på hjemmesiden

 

 1. Årshjul
 • Det foreligger et forslag på årshjul (se vedlegg) helt fram til juni neste år. Medlemsmøte er planlagt 8. februar og årsmøte 1. mars neste år.
 • Se skjema for årshjul her

 

 1. Hytta
 • Knut innhenter anbud på ny kledning og vinduer på sørveggen øst for trappa. Når vi har fått anbudet søker vi om penger til prosjektet.

 

 1. Økonomi
 • Stolpeavtaler:
 • vi prøver en markedsføring på facebooksiden. Dessuten bør vi gå aktivt ut mot bedrifter. Tips Morten om kontakter dere har så sender han epost med søknadsskjema. Stolpene selges nå for 2021 og 2022 og alle som kjøper nå får to måneder på kjøpet (november og desember 2020)- 1.000 kr for privatpersoner, 2.000 for bedrifter.
 • SE HVEM SOM EIER STOLPER HER
 • Sponsorer:
 • noen som har ideer til hvem vi bør gå på og få med som sponsorer? Sponsorer bør betale minst 5.000 kr i året for å få plass på sponsortavla vår.
 • Status forsikringer:
 • Eika skal komme med et tilbud (vi har if i dag)- Dag følger opp dette.
 1. Samarbeidsmøte med Halden SK

Vi hadde møte med Halden skiklubb 21.10. Tore, Morten og Tom Brattli møtte Gudmund Jenssen og Bjørn Axel Gran

Tema var: kartavtale, rekruttering, merking og prep. av løyper, stolpejakten og arrangementer.

 • Eksisterende kartavtale revideres- Gudmund kommer med forslag. Morten sender inn navn på de som skal ha tilgang til kartdatabasen til begge klubber; det blir Tore, Tom Brattli og Morten P. HSK kommer med forslag på hvilke av våre kart som ønskes revidert/synfart på nytt.
 • Begge klubber ønsker å unngå konflikter med å rekruttere fra skoler og nærmiljø- vi informerer hverandre når vi har kurs o.l.
 • Vi kan søke felles om større prosjekter om merking og preparering av løyper i marka. Da tar vi kontakt. Ved trusler av planer om boligbygging innenfor markagrensen bør vi stå sammen om protest.
 • Tur-o fungerer godt – kanskje vi får til et samarbeid med stolpejakten.
 • HSK inviterer Gimle IF til å være med å arrangere større løp. Kan bedre vår kunnskap om arrangement og vi kan ta del av overskudd fra løpa. Gudmund utarbeider forslag til avtale.
 • Framtidig kontakt opprettholdes via epost eller telefon, eller når det er behov for nytt møte.

 

 1. Eventuelt

Tore bemerket at det kanskje er unødvendig at de få som løper o-løp for Gimle IF blir fakturert for hvert løp i etterkant og gjennom klubben – kostbart fordi vi også må betale Siffer for jobben og tungvint. Han undersøker muligheten med at o-løpdeltakerne betaler selv når de melder seg på.

 

 1. Neste styremøte:

Tirsdag 8.12 2020,  kl 18 på Venåshytta

Morten (ref)