Siste nytt fra styret

Gubbefest på Venås
21. november 2022
Feiret på Budalsvika
1. desember 2022

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Mandag 28.11. 2022 kl 18 på Venås

Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Tone og Morten. Veronika meldt forfall.

SAK 1: ØKONOMI

 • Tone tar oss gjennom ståa pr. dags dato
 • Foreløpig, pr. oktober 2022, ligger vi an til et driftsoverskudd på vel 200.000 kroner. Budsjettmessig ryker vi på strømutgiftene der vi forventer ca. 40.000 kroner i minus, mens på hytteutleie ser vi ut til å gå i pluss på vel 50.000 kroner i 2022.
 • Skal vi bygge opp kapitalkontoen gradvis opp til 300.000 kroner?
 • Ja – det er lenge siden det er satt inn penger der, og vi ønsker å styrke denne, blant annet på grunn av bedre rentebetingelser, som kan gi oss noen ekstra penger inn i kassa. Tone overfører 100.000 kroner fra driftskonto til kapitalkonto, som da blir lydene på ca. 305.000 kroner. Renten pr. i dag er på 1,5 prosent på beløp over 100.000 kroner, mens på driftskontoen er rentene marginale. Det er lov til 12 uttak i året på kapitalkontoen.
 • Strømutgiftene
 • Septembertallene viser at vi på hytta brukte ca. 1200 kw i 2021, mens vi brukte ca. 900 kw i 2022.
 • Oktobertallene viser at vi på hytta brukte ca. 3000 kw i 2021, mens vi brukte ca. 2000 kw i 2022.
 • – I november 2021 var forbruket på hytta ca. 4400, mens det i november i 2022 ser ut til at vi havner på rundt 3000 kw.
 • For lysløypa er tallene slik: september 2021: 742, oktober 2021: 1006, november 2021: 1431. September 2022: 849, oktober: 1054, november: ca. 1300.
 • Dette viser at vi har god kontroll på strømbruken, men lite kontroll på strømprisene.

 

SAK 2: REGNSKAPSFØRING

 • Skal vi bytte regnskapsbyrå?
 • Vi jobber fortsatt med spørsmålet om å bytte regnskapsbyrå og prøver å få en avklaring før nyttår.

 

SAK 3: HYTTA

 • Oppdatering på hvor langt vi har kommet med anbudspris på vannbåren varme
 • Det er ikke noen nye opplysninger om priser og flere anbud, men Knut kunne fortelle at vi må regne med dugnadsarbeide på å bygge et nytt rom under kjøkkenet og arbeid med å fjerne gulv i damegarderobe og dusj. Knut jobber med å få inn flere konkrete anbud, som vi bør ha på bordet tidlig i 2023.

 

SAK 4: HANDLINGSPLAN

 • Vi diskuterte revidert handlingsplan, og kom fram til at vi prioriterer tre saker i 2023:
 • Hytta – mulig vannbåren varme
 • Merking av hovedstiene i Venås/Høiåsmarka
 • Utbedring av unnarennet i Venåsbakken.

 

SAK 5: BRØYTING/STRØING VEIEN

 • Vi satser på å videreføre brøyteavtalen med Geir Østensvig på Gjernes gård også for 2023.

SAK 6: UTLEIE AV HYTTA

 • Dag kom med følgende innspill:
 • Jeg foreslår at vi har en hovedregel om at vi ikke leier ut til personer/selskap hvor gjestene i hovedsak er under 30 år. Unntak gjøres for klubbens egne medlemmer og personer vi kjenner godt og er trygge på. 
 • Enighet i styret om dette. Morten retter opp teksten på hjemmesiden til Gimle om dette.

 

SAK 7: DIVERSE

 • Ny epostinnlogging på fellesposten til Gimle:
 • via Monsternett er nå oppe og går
 • Info om merkegruppa som jobber med merking av Venåsmarka-Høiåsmarka:
 • Halden SK og Gimle IF samarbeider om dette. 77 stikryss skal skiltes og alle hovedstiene i marka skal merkes. Det er nå laget et budsjett og på nyåret regner vi med å søke penger til prosjektet.
 • Info om gruppa som jobber med bynære løyper:
 • Her er det et samarbeid mellom HSK, Gimle, TFL og Halden kommune. Vi skal merke de bynære løypene opp til marka og første prosjekt er Scultzedalen.
 • Info om vår nye løpergruppe:
 • 10 stk møtes hver torsdag til felles intervalltrening fra Venås. De er tilbudt garderobe og dusj og sosial prat inne på hytta etter trening.
 • Referat fra Høstkonferansen til HIR:
 • Morten deltok. Vi møtte de politiske gruppelederne, men de hadde lite å komme med på sine budsjetter om hva de satser på for idretten i Halden. Rødt kan tenke seg å støtte lysløypeklubbene med støtte til strømutgifter. Ellers skal vi svare på et kartleggingsskjema om dagens anlegg og fremtidige anlegg.
 • Info om tilbakespill til grunneier Bernt H Hansen ang stier i marka og ny trasé ved Tosterød gård:
 • Han har fått et kart fra oss der vi har tegnet inn hva vi definerer som hovedstiene. Trase ved Tosterød gård er ennå ikke befart og vurdert.
 • Henger med tipp:
 • Oddbjørn jobber med saken. Han ser etter en brukt henger – kostnadsoverslag: ca. 30.000 kr.
 • Ny vaskemaskin:
 • – vår gamle har stoppet og Knut har kjøpt ny – ca 16.000 kr.
 • Bingoavtalen:
 • fortsetter også i 2023. Det gir oss gode penger i kassa.
 • Årsmøte 2023:
 • Avholdes mandag 6. mars – Tone informerer allerede nå Siffer om denne datoen, pga årsregnskap som bør være ferdig i god tid, slik at vårt kontrollutvalg kan jobbe med regnskapet, uten press. På neste styremøte, i januar, starter forberedelsene til årsmøtet, også oppsett av budsjett.

Neste styremøte mandag 9. januar 2023 kl 18 på Venås

Morten (ref)