Siste nytt fra styret

1.mai-tog i Vestfjella
24. april 2023
Gimle-løperne løp fort i Monolittløpet
30. april 2023

Her er referat fra styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta mandag 24. april 2023 kl 18

Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Tone, Benjamin, Morten

SAK 1: ØKONOMI

Tone tok oss med på situasjonen og vi ligger an til et pluss så langt. Vi har kontroll på pengeflyten ut og inn. Medlemskontingenter (ca 35.000) og treningsavgifter (ca 10.000) er sendt ut og alle har betalt.

 

SAK 2: OVERGANG FRA SIFFER TIL TRIPLETEX

Tone og Britt er i gang med å lære seg det nye systemet og 1. mai er det meningen at vi overtar etter Siffer. Tone tar kontakt med Siffer og sørger for at vi får de rapportene vi trenger, slik at Britt kan legge alt inn i vårt nye regnskapssystem. Det fine med Tripletex er at alle som har tilgang til brukernavn og passord når som helst kan gå inn å se på regnskapet, bare ikke samtidig.

SAK 3: PROSJEKT VENÅSHYTTA

Vi har nå fått penger fra Sparebank1Stiftelsen Halden til bergvarmeprosjektet og noen andre oppgraderinger på hytta, og venter på svar fra Berg sparebank, som vi trolig får i begynnelsen av mai. Får vi det vi har søkt om fra dem, kan vi sette i gang, og byggeperioden blir trolig september. Når vi får svaret fra Berg tar Morten en runde med styret for å gjennomføre en plan vi har lagt. Knut sjekker opp anbudene vi har fått og verifiserer at vi ikke får noen uforutsette utgifter enn det anbudet sier. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 1,2 millioner.

 

SAK 4: HYTTEUTLEIE

Dag kunne fortelle at vi har flere gode utleieperioder på gang fram til over sommeren. Mai og juni er nesten fullbooket, og august er også booket inn av idrettsfolk som vil på treningsleir.

 

SAK 5: DEKKE PÅMELDINGSAVGIFT?

Skal vi dekke hele eller deler av påmeldingsavgiften til våre medlemmer som deltar i store løp, både o-løpere, skiløpere og langløpere?

Styret gjorde følgende vedtak:

Påmeldingsavgift mesterskap og store løp

Gimle IF ønsker å være med å støtte våre beste løpere når de konkurrerer i mesterskap og store løp, det være seg orientering, ski eller løp på bane eller vei.

Klubben dekker påmeldingsavgifter etter følgende skala:

Internasjonale mesterskap: 100 %

Nasjonale mesterskap: 50 %

Maratonløp, Vasaloppet, Birkebeinerrennet

og andre tilsvarende løp: 50 %

Løperne sender selv inn dokumentasjon på at de har vært med som deltakere og fullført, til Gimle IFs felles epost: post@gimle-if.no

Styret behandler søknaden.

For 2023 er det satt et øvre tak på 10.000 kroner totalt sett for alle som sender inn søknader.

Halden april 2023.

 

SAK 6: OPPGRADEING AV UTSTYR TRIMROM

Det har kommet noen innspill på om vi kan fornye noe av utstyret i Trimrommet, så som tredemølle, sykkel og litt styrkeapparater. Benjamin kom med priser etter forespørsel fra Morten.

Fra Tecnogym har vi fått et tilbud på en tredemølle til ca. 84.000 kroner med 25 % rabatt og en spinningsykkel til 24.000 kroner også den med 25 % rabatt. Med hjelp til installasjon er tilbudsprisen på ca. 150.000 kroner. Dette er utstyr som tåler mye og har god kvalitet.

Fra ata treningsutstyr har vi fått pris på 6 stk kettlebells 8-12 og 18 kilo til ca. 3.500 kroner.

Benjamin opplyste at det selvsagt også kan skaffes tredemøller og sykler til rimeligere priser, men han presiserte at kvalitet er noe du betaler for.

På neste styremøte tar vi stilling til hva vi gjør videre med disse tilbudene. Styret får oversendt egne mailer på tilbudene.

 

SAK 7: DIVERSE

  • Varsel om tilsyn om elsikkerhet Venåshytta 9.mai mellom kl. 08 og 10:

Knut og Morten møter representant fra Elvia.

  • Allemed-dugnad 8.mai:

Dag blir med på dette.

  • Status merking av bynære stier

Morten opplyste at dette samarbeidsprosjektet mellom Gimle IF, HSK, TFL og Halden kommune nå straks kan starte. Skilt, stolper og plakater er bestilt og skal settes opp i Schultzedalen.

 

  • Status merking av Venås-Høiåsmarka

Halden SK og Gimle har dette samarbeidsprosjektet og har nå fått penger fra Sparebank1Stiftelsen. Vi venter på svar fra Berg sparebank. Får vi positivt derfra setter vi i gang. Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 320.000 kroner.

 

  • Oppsummering av kioskdriften for den avsluttede sesongen

Kioskdriften har gått bedre enn forventet og vi ligger over budsjett. Lekerommet har slått positivt ut – har ført til flere barnefamilier.

 

  • Halden-dagen i Busterudparken 10. juni med mulig stand for Gimle IF:

Påmeldingsfrist er 1.juni – standen skal stå oppe mellom kl 10 og kl 15 den dagen. Vi bør være med der og ha noen ideer til hva vi kan presentere. Kanskje en konkurranse? Gratis medlemsskap? Info om løpegruppa vår? Info om den nye trimløypa?

Vi tar en ny runde på neste styremøte.

  • Oppgradering av sti

Halden kommune har nå bestemt at stien mellom Heiderød og Skjønnerød skal oppgraderes – dette skjer etter at våronna er over. Dette vil ha positiv effekt for oss, ettersom stien brukes av mange og vil sikkert brukes av flere.

  • Trimløypa

Oddbjørn mener at 1-kilometeren ikke er bra nok for rullestolbrukere. Vi inviterer en rullestolbruker for å teste ut dette.

 

Neste styremøte: mandag 15. mai kl 18 på Venås

 

Morten (ref)