Siste nytt fra styret

Styret fikk fullmakt i bergvarmesaken
24. juni 2023
Vil du være valgmedarbeider for Gimle IF?
29. juni 2023
Etter det ekstraordinære årsmøtet ble det gjennomført et styremøte, før vi tar sommerferie.

Her er referatet fra dette:

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta torsdag 22. juni 2023 – etter ekstraordinært årsmøte

Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Tone og Morten

SAK 1: Behandle utfall av ekstraordinært årsmøte

Hva skjer videre?

Knut ber en av anbyderne å gi en prisgaranti på anbudet vi har mottatt.

Morten gjør det samme med anbyder nummer to, og kontakter også el-firma for anbud på elektrisk jobb.

SAK 2: Status Tripletex regnskap og økonomisk oversikt pr. dags dato

Britt har kontroll og Tone har kontroll. Det som gjenstår nå er å knytte systemet opp mot Berg sparebank. Ellers vil vi invitere Britt Bjerring til styremøte i september for en visning av systemet.

Sak 3: Internkontroll av Venåshytta

Internkontroll for el-anlegget på hytta er utarbeidet og underskrevet av Knut og Morten. Er sendt inn til Elvia. Vil bli lagt i hyttemappa på styrerommet

SAK 4: Utleiesituasjonen i sommer- høst

Tre utleier med overnatting, først fra mandag 26.6 til tirsdag 27.6, så sveitsere som skal leie hytta i to omganger – fra fredag 28.7 til mandag 6.8, og fra 14.8 til 24.8.

SAK 5: Klatrepark

Tau og zip-line er montert – vegg jobbes det med for å klargjøres

Parken er fullfinansiert av tre gavegivere: Berg sparebank, Sparebank1 Østfold/Akershus og Halden idrettsråd

Sak 6: Trimløype

Den ble offisielt åpnet 24. mai med snorklipping av våre gavegivere fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden.

Sak 7: Halden-dagen

God respons på vår stand i Busterudparken. Lars-Petter Herft og Morten Paulsen representerte klubben. Vi hadde quiz med kompass som premier og tipping med gavekort i kiosken på Venås som premier (9stk) og to nye medlemmer fikk vi.

SAK 8: Planer for høsten

Handlingsplan: revidert legges fram på styremøte i august

Åpne hytta på søndager:  Morten kommer med forslag til ny hyttevaktliste på møtet i august

Kommende dugnader: merking og skilting av Venås- og Høyåsmarka, jobb i Venåsbakken og oppgradere stier.

 

Neste styremøte: Mandag 21. august 2023

God sommer.

Morten (ref)