Styret fikk fullmakt i bergvarmesaken

Deltok i Birkebeinerløpet for Gimle
16. juni 2023
Siste nytt fra styret
24. juni 2023
På et ekstraordinært årsmøte i Gimle IF 22. juni 2023 ble det et klart flertall for å gi styret fullmakt til å kunne disponere penger fra egne midler for å finansiere bergvarme-prosjektet på Venåshytta. Det var 16 som møtte fram på årsmøtet og totalt var det 17 stemmer som ble avgitt, da en var innlevert på forhånd, skriftlig.

Her er protokollen fra møtet:

Protokoll for ekstraordinært årsmøte i Gimle IF

TID: Torsdag 22. juni 2023 klokka 19.30

STED: Venåshytta

SAK 1: Godkjenne de stemmeberettigede

16 medlemmer møtt, ett medlem hadde på forhånd innlevert en skriftlig redegjørelse for sitt syn. Forsamlingen godkjente denne stemmen som gyldig stemme. Totalt 17 stemmeberettigede.

SAK 2: Velge dirigent

Morten Paulsen ble enstemmig valgt

SAK 3: Velge referent

Morten Paulsen ble enstemmig valgt

SAK 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Dag Borge Svendsen og Tone Albinson ble enstemmig valgt

SAK 5: Godkjenne innkallingen

Innkallingen ble enstemmig godkjent

SAK 6: Godkjenne sakslisten

Sakslisten ble enstemmig godkjent

SAK 7: Behandle sak som fremgår av sakslisten

SAK TIL BEHANDLING:                                                                             

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å bruke av egne midler til å fullfinansiere installering av bergvarme på Venåshytta.

Kort oppsummert:

Det ble stilt en rekke spørsmål til styret om anbudene vi har fått inn, både av teknisk art og økonomisk art, som styret tar med seg i den videre framdrift av prosjektet.

VEDTAK: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bruke av egne midler til å fullfinansiere installering av bergvarme på Venåshytta.

13 stemte for, 3 stemte mot og en blank stemme. Totalt 17 stemmer avgitt.

 

Halden 23.06.2023

Morten Paulsen (referent)