Siste nytt fra styret

Skal vandre langs Hallevägen
23. oktober 2023
Til Ertekroken i skikkelig snødrev
2. november 2023

Styremøte i Gimle IF

Sted og tid: Mandag 23. oktober 2023, klokka 18 på Venåshytta

Møtt: Tone, Oddbjørn, Dag, Knut og Morten

SAK 1: ØKONOMI

 • Fortsatt holder vi hodet over vannet og betjener de faste utgiftene greit. Vi har også kontroll på utgiftene til Bergvarmeprosjektet. Vi ligger foreløpig i pluss, da vi har fått inn støtten fra Berg sparebank på 300.000 kroner.
 • Ellers er Bingoavtalen sagt opp av Norsk Spillecafe og det betyr at vi taper rundt 40.000 kroner i året.

SAK 2: HYTTA

 • Bergvarmeprosjektet – Knut gav oss en status: Monteringsmessig ligger vi i rute, men det er en del jobb igjen med røropplegg og installering av radiatorer. Foreløpig har ikke noe av denne jobben vært til hinder for å bruke hytta eller gymsalen.

Trolig åpning av anlegget; 22. eller 29. november. Da inviterer vi sponsorene til en åpningsfest.

 • Vannet på loftet: Vi må sikre oss at dette ikke fryser. Det kan være aktuellt å montere stoppekraner i røropplegget opp til loftet. Vi ser an dette etter at Bergvarmeprosjektet er ferdig.
 • Røykvarslerne: Knut har rengjort alle og skifter batterier i en del. Av uviss årsak utløses alarmen en gang i blant uten at det er noe. Nå skal If forsikring, som delvis har levert varslerne, overvåke varslerne og prøve å finne ut en årsak.

SAK 3: UTLEIE/OVERNATTING

 • Status ut året er at det er bra med utleie resten av oktober, november og deler av desember.
 • Dag og Morten skal jobbe med å dokumentere overnattingsdelen på loftet, for så å sende opplysningene inn til brannvesenet.
 • Arbeidsinstruks for utleieansvarlig: Dag jobber fortsatt med å sluttføre den.

SAK 4: HANDLINGSPLAN 2024

Foreløpig handlingsplan for 2024 i prioritert rekkefølge:

 • Oppgradering av trimrom
 • Venåsbakken
 • Fellesmerking av Venås og Høyåsmarka
 • Oppgradere Kjøkkenløypa
 • Gapahuken
 • Lavvoen

 

SAK 5: DIVERSE

 • Infomøte om Halden Arena – Bjørn Slåtterø representerte oss, men vi kommer ikke til å søke halltid der. Bra nok med Venåshytta og Gimle skole.
 • Den store idrettshelgen 21. og 21. oktober: der var vi ikke representert.
 • Lysløypene – felles slukking og samarbeid med Halden SK kl 21 alle dager. Nå også hos TFL
 • Kjøre skispor i lysløypene: Vi har spurt HSK om de kan kjøre opp spor for oss i våre lysløyper med sin løypeprepareringsmaskin, når de først er ute på sine oppdrag. Det kan de. Morten tar kontakt
 • Avtalen vi sier ja til er denne:

«Gimle IF betaler 500 kr for de åra da det er tilstrekkelig med snø til at HSK kjører med løypemaskinen.

Dvs er det ikke nok snø så blir det ikke fakturert.

Er det nok snø og det kjøres med løypemaskinen så faktureres 500 kr uavhengig av hvor mange ganger det kjøres i løpet av vinteren.

 Da er det ikke bare diesel, men også forsikring og vedlikeholdskostnader tatt med i betraktning.»

 

Brøyte og strøavtale: Vi satser på å gjøre en ny avtale med Geir Østensvig for kommende vinter. Morten tar kontakt.

Trimrommet: Vi avventer fortsatt svar på søknad om penger fra Gjensidigestiftelsen for å kjøpe inn noen nye treningsapparater.  Kanskje vi også kan fornye noen andre apparater: Dag er i kontakt med Stein Viken på Spenst som skal kvitte seg med neon av sine apparater. Kanskje vi kan overta?

Ny ATV?: Den gamle er 20 år og  er reparert noen ganger. Det er ikke noe akutt behov nå. Vi avventer og tar saken opp igjen hvis det skulle bli aktuellt.

Neste styremøte: Mandag 27.november kl 18 på Venås.

Da innkalles også regnskapsfører Britt Bjerring og kontrollutvalget i Gimle, Nils Gundersen og Tor Hernes,

 

Morten (ref)