Siste nytt fra styret i Gimle IF

Tur-o-postjakt på Kornsjø
12. juni 2022
Flott vandring rundt Frønessjøen
16. juni 2022

Klubba til Gimle IF

Vi har hatt vårens siste styremøte og her er et utdrag fra referatet derfra.

 

Sted og tid: Venåshytta mandag 13. juni klokka 18,  2022

Møtt: Dag Borge, Knut, Veronika, Morten. Forfall: Oddbjørn

Sak 1: Omrokkeringer i styret

 • Nye arbeidsoppgaver – kasserer: Tone Albinson tar over som kasserer etter sommerferien og fungerer fram til neste årsmøte – hun fritas fra vervet som vara til kontrollutvalget. Dag tar kontakt med Tone i begynnelsen av august og tar et overleveringsmøte med henne om kassererjobben.
 • Utleieansvarlig: Dag Borge overtar som utleieansvarlig av hytta etter Kari Sørensen. Han beholder sin nestlederrolle. Dag tar direkte kontakt med Kari og avtaler et overleveringsmøte.
 • Stolpekontrakter: Dag tar over ansvaret for å følge opp de som har kjøpt stolper i lysløypa og sende ut forespørsler om fornyelse til dem når det er tid for det. Dag sørger for at Tone da sender ut fakturaer etter hans anvisning.
 • Status pr dags dato er at de aller fleste har sagt ja til å fornye sine kontrakter og det vil bety at vi kan fakturere stolper for to nye år for 21.000 kroner.

 

Sak 2: Økonomi

 • Perioderapport pr. 30.4. 2022 – Vi har en lavere omsetning i år enn til samme tid i fjor – 249.000 kr mot 330.000 kr. Resultatet er også lavere 46.890 kr mot 118.085 i fjor. Vi har en positiv egenkapital på ca. 577.000 kroner.
 • Strømutgifter pr. 1. juni – hva gjør vi inn i framtida? Pr. 1.juni har vi strømutgifter på totalt ca. 82.000 kroner og med et budsjett for hele året på 100.000 kroner går det mot en stor overskridelse her. Vi bruker mindre strøm i første halvdel i år enn i fjor – ca 26.000 kw i år mot 32.000 i fjor, men de høye strømprisene gjør forskjellen.
 • Vi diskuterte ulike løsninger for strømforsyning i framtida og utover høsten kommer vi til å innhente ulike anbud på jordvarme, solcellepaneler og varmepumper. Så får vi ta en vurdering om hva som kan egne seg best når vi ser dette i et langt perspektiv.
 • Prosjektregnskap: Vi har gående tre prosjekter nå; akebakken, Tusenmeterskogen og Trimløype. Vi må huske på å merke alle bilag med disse ulike prosjektnavna slik at kasserer og Siffer får lagt dette inn i riktig prosjekt.
 • Utleie i sommer til tsjekkere: Treningsleir på Venås i perioden 9. juli tom 16. juli. Det er ventet 40 utøvere og disse har fått tilsendt kartområder de kan trene. Forventet inntekt på denne leieren er ca. 42.000 kroner.
 • Gebyrer Stangeskovene: Knut opplyste at hvis vi handler for under 500 kroner hos Stangeskovene så får vi 50 kroner i gebyrer pr. kjøp. Derfor er det viktig at vi enten samler opp ting vi skal kjøpe, eller bruker kortet som Arne har.

 

Sak 3: Prosjekter

 • Tusenmeterskogen – status: Det som gjenstår nå er å lage noen klopper over bekker og myrer og ferdigmerke stolpene. Når dette er ferdig og alle regninger samlet, så sender Morten inn sluttregnskap til SparebankStiftelsen DnB, som sponset oss med 50.000 kroner.
 • Akebakken – status: Leif Grimsrud opplyser at bakken skal stå ferdig til høsten. Det lages en voll langs skogen hele veien fra topp til bunn av bakken og på den andre siden rettes gropa ut og det lages en voll mot parkeringen. Det lages også en voll inn mot lysløypa nede på parkeringen slik at ingen biler parkerer i lysløypa.
 • Trimløype – status: Morten har sendt ut anbudsinvitasjon til Leif Grimsrud og Lindhaugen og bedt om anbud på grunnarbeider. Det er også bedt om anbud på 6 trimapparater og det er bedt om anbud på skilt som kan settes opp ved hvert trimapparat. Når vi har fått pris på anbudene – sender Morten inn en søknad på støtte fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden.
 • Vi har også søkt spillemidler og har fått et godkjent søknadsbeløp på 212.000 kroner.

 

Sak 4: Haldendagen- Gimle deltar

 • Dag, Knut og Veronika deltar på stand 18. juni i Busterudparken der klubber og foreninger kan profilere seg selv. Vi deler ut flyer med info om Gimle, stolpejaktkart og kart over Tusenmeterskogen. Flyeren prøver vi å få trykket hos OK Trykk i en del eksemplarer – de som ikke deles ut på standen kan legges i postkasser i Gimle-området senere utover høsten som bestemt i handlingsplanen.
 • Vi deler også ut en del effekter.
 • Morten legger ut en sak på facebook for å promotere oss selv og invitere folket til vår stand.

 

Sak 5: Løpergruppa

 •    Victor Borge Svendsen er i gang med en gruppe løpere som trener fra Venås hver lørdag formiddag. Fra september prøver han å få til treninger hver torsdag med etterfølgende dusj og badstue, sammen med gubbene som trener.
 • Etter trening samles vi inne på hytta alle mann. Vi setter ingen krav til medlemsskap til å begynne med, men det kan komme naturlig etter hvert.
 • Victor antydet at det kunne bli aktuelt med å spise kveldsmat for de som trener, slik det var tidligere da ungdommene holdt på.
 • Treningene organiseres foreløpig på appen Strava under Halden Running.

 

Sak 6: Diverse

 • Hytta – noe vi skal gjøre framover?: dusjhoder skiftes i herredusjene – Knut innhenter anbud på lakk av gulv i peisestuene.
 • Kantklipper til traktor – status: Vi utfordrer Oddbjørn til å gå en runde med TFL eller Halden SK om et mulig samarbeid. Trolig har de klubbene bedre og større utstyr som kan egne seg bedre.
 • Løypemerkinggruppa – status: Morten og Ingvar er i gruppa og det jobbes fortsatt med å bestemme hva som skal stå på skiltene i de rundt 70 løypekryssa. Neste møte er 17. august.
 • Bokprosjektet Gimle 100 år – status: Roger kommer til å jobbe en del til høsten og vinteren men er godt i gang.
 • Handlingsplan – status: Tusenmeterskogen og kurs i kart og kompass er nærmest gjennomført. Flyere skal lages og deles ut i høst, så vi er i rute.
 • Lovende lavvo – søknad status: Avslag fra Amediastiftelsen der vi søkte om 30.000 kr til en oppgradering av lavvoen.
 • Vinn en sykkel – vipps – status- Sportssenteret synes dette ble for dyrt, men kjøpte i stedet en stolpe i lysløypa til 2.000 kroner for to år.

 

 • Neste styremøte mandag 15. august kl 18 på Venås

 

Morten (ref)