Siste nytt fra styret i klubben

Bålkos i vinterland
12. januar 2021
Tillater trening for unge igjen
18. januar 2021

Klubba til Gimle IF

Styremøte Gimle IF

Dato: 12. januar 2021 kl 18 på Venås

Møtt: Tore, Knut, Oddbjørn, Dag og Morten

Saker:

Økonomi

Oversikt dagens status: Foreløpig resultat pr 31.12.20 viser et akkumulert overskudd på ca. 209.000 kr.

Budsjett 2021: Morten hadde satt opp et utkast og det kan gå mot et underskudd på rundt 20.000 kroner, men da er vi avhengig av inntekter fra utleie av hytta og at hytta åpner til høsten. Foreløpig for 2021 har vi leid ut hytta for rundt 70.000 i inntekter, men dette er uvisst i forhold til pandemien.

Dyr regnskapsførsel fra Siffer- hva med å skifte til for eksempel Viking? –Dag har undersøkt og Siffer er villige til å gi oss et fast pristilbud for 2021. Tilbudet lyder på ca 39.000 uten moms – altså rundt 50.000 med. Dette er likt som 2018. Styret vedtok å fortsette med Siffer. Dag tar kontakt med Siffer og gir beskjed om at vi aksepterer den faste prisen.

Slette kontoer veterangruppa- damegruppa- tur-o? Hva er status?

Veterangruppa har bestemt å ha en kontantbeholdning og gi det som står på konto i gave til klubben. Oddbjørn mente dette måtte diskuteres videre og verifiseres. Dag tar kontakt med Bjørg Liholt som er kasserer i damegruppa og hører om deres konto. Tur-o-kontoen tror vi kan beholdes, men Dag sjekker med Thorbjørn Bjørlo om dette.

Kjøp av brukt traktor?

Styret vedtok at vi kjøper en brukt traktor til ca 100.000 kroner. Vi trenger mekanisk hjelp til mange gjøremål i løypene framover fordi vi blir færre og eldre. For å opprettholde det tempo vi har nå i prep. Av løyper mente styret at dette burde vi gjøre nå. Penger tas fra kapitalkonto og evt noe fra drift. Oddbjørn, Kjell og Knut jakter på en traktor som kan passe til vårt bruk.

 

Hytta

Prisoverslag sørvegg og vinduer stor peisestue- Knut har nå invitert to firmaer som kommer med anbud. Vi søker så Sparebank1Stiftelsen og Berg sparebank om de kan være med å dekke denne oppgraderingen.

Pris på røykvarslere med mobilvarsling – Knut opplyste at dette vil koste ca 8.000 kroner – vi mangler fortsatt dokumentasjon og endelig pris på dette før vi kan si ja eller nei til å kjøpe inn.

El-kontroll – tilbud/behov? – Morten tar en ny runde med Eika om rabatt – hvis det er riktig at vi får ca 4.000 kr i rabatt årlig i fem år, så sier vi ja. En El-kontroll har vi fått et tilbud på fra Elektrikertjenesten og dette lyder på 10.000 kroner. Det betyr at vi over fem år sparer 10.000 kroner.

 

Store og Lille Venåsrunden

-Hva er status? Tore opplyste at han nå har bestilt skilter – inkl. frakt kommer dette på ca 63.000 – da gjenstår det å kjøpe inn 50-60 stolper – pris på dette er ca 7.000 kr. Tore undersøker med Stangeskovene om vi kan få noe rabatt før vi bestiller og kjøper.

 

Lysløypa

  • Hva er status på bytte til ledarmaturer i lysløypa?
  • Morten kunne fortelle at både Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen hver har gitt 100.000 kr i støtte til prosjektet. Vi har fått inn anbud fra Riis Elektro og Netttjenester. De er nesten like og ligger på ca 160.000 kroner. Styret var enige at vi da foretrekker lokalt firma som er Riis, men Morten går en ny runde med å få inn et ekstraanbud på skifte av utelamper til led på hytta. Dette har de to bidragsyterne akseptert. Trolig blir det altså Riis som får anbudet, men vi avventer endelig svar på seks nye utelamper, før vi bestemmer oss.

 

Medlemsfakturering

  • Status når skjer dette? Morten/Dag møtes lørdag 30. januar og søndag 31. januar for å prøve å se om vi klarer å fakturere medlemmene fra Klubbadmin og Min idrett.
  • Sende ut infobrev nå? – Morten skriver et utkast som kan sendes til de som ikke har epost og som bør betale kontingent på gamle-måten.

 

Diverse info

Svar på disp. ang kjønnsfordeling i styret – vi har fått dispensasjon fram til årsmøtet i 2021 men kan ikke regne med å få dette igjen. Dermed må valgkomiteen jobbe med å skaffe en kvinne til å sitte i styret.

Nærmiljøanlegg – ligger på vent

Nye infoskilt: Morten bestiller to stk til tavlene ved p-plassen og ved Tosterødberget. Dessuten vil begge vedbuene som Kjell og Kåre har laget bli utstyrt med to skilt: Ett om bålvett og ett der vi ber folk vippse oss penger for vedbruk-

Jubileumsbok 2026: Vi har ikke landet på hva vi skal gjøre og hvordan boka skal bli, men det kan bli egne krefter som kan skrive. Vi avventer dette foreløpig føre vi tar en avgjørelse.

Tekst til bok som skal skrives av Reidar Olaussen Nordsjø: Haldens største idrettsstjerner – Morten ordner bilder og tekst

Kommende hedersbevisninger – her gikk vi gjennom noen navn som kan være aktuelle ved kommende årsmøte.

Søknad Korona-midler krisepakke 3 – vi har fått positivt svar og bevilging på 56.000 kr.

Kretsting orientering 2020: 1.2 eller 31.3.21 – Tore sjekker om han kan delta der i en eller annen form.

Brev til kommunen – hjelp til vedlikehold – Morten har bedt kommunen om hjelp til vedlikehold- brøyting- strøing av veien og p-plassen, men vi fikk nei. Likevel lovte kommunen å gi et innspill på dette til kommunebudsjettet i 2022.

Brattåskartet – Morten Dalby ønsker å revidere dette til bruk for ny virksomhet i Brekke sluser- Morten tar en ny runde med Dalby for evt nærmere avtale. Kartet er Gimles eiendom og det var vi enige om at vi må prøve å presisere.

Ny sponsoravtale inngått- Mesterbygg Halden AS ønsker å sponse oss de to nærmeste åra

Tur-o-rapport: Ser meget lovende ut – nye rekorder som også gir penger i kassa til Gimle – ser ut til at vi får ca 15.000 kr av overskuddet fra potten.

 

Neste styremøte: tirsdag 16. februar kl 18