Siste nytt fra styret

Mandagstur til Berby
1. februar 2022
TIPPETRIM søndag 13. februar
6. februar 2022

Klubba til Gimle IF

Vi har hatt styremøte og nedenfor finner du et lite referat.

Ekstra gledelig er at vi nå har fått 50.000 kroner av Sparebankstiftelsen DnB til å sluttføre Tusenmeterskogen og vi har fått med oss en ny sponsor på lasset, Riis Elektro Halden AS. Hurra!

 

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta mandag 31. januar 2022 kl 18

Møtt: Oddbjørn, Dag, Knut, Morten.

Veronika (syk)

Sak 1: Kontrollutvalget

Kontrollutvalget ved Nils Gundersen og Tor Hernes var invitert og de tok for seg noen ting med det foreløpige regnskapet. Både de og vi i styret savnet årsregnskapet, som er lovet midt i februar. Dag gjør et framstøt for å prøve å få et resultatregnskap med budsjett.

 

Sak 2: Årsmøte 7. mars:

Vi gjennomgikk sakslista og hovedårsberetningen, og nå er alle de andre årsrapportene også på plass. Morten syr sammen alt som er klart så langt.

Det vi savner nå er årsregnskapet, valgkomiteens innstilling og årsrapport fra kontrollutvalget.

Sak 3: Budsjett

Vi tok en kikk på budsjettet og justerte det inn.

Sak 4: Strømsituasjonen

Morten har tatt et initiativ overfor de andre lysløypeklubbene HSK, TTIF, TFL og Idd Sk for å komme med et innspill til kommunens handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2022-2023. Meningen er å belyse viktigheten av lysløypene som et felles samfunnsgode og få kommunen på banen med tanke på å støtte klubbene med strømregningen på nettopp lysløypene, slik som skjer i Sarpsborg og Fredrikstad.

Ellers venter vi på penger fra regjeringen vi er lovt.

Sak 5: Forestående kurs

Hjertestarterkurs onsdag 9. februar på Venås mellom klokka 09 og 12. Morten har sendt ut en invitasjon til alle medlemmene via epost og vi håper på at 15-20 møter opp for å lære dette viktige som angår oss alle.

Tur-o-kurs : Dag, Morten og Knut melder seg på kurs på Teams enten 7. eller 16. februar. Meningen er at vi skal prøve å arrangere et nybegynnerkurs rettet mot tur-o i slutten av mars. Etter dette kurset legger vi en plan for gjennomføring og trenger sikkert noen frivillige innad i klubben til å hjelpe.

Sak 6: Studentuka

Vi er invitert til å presentere klubben på Brygga kultursal, men venter med dette, og konsentrerer oss om tur-o-kurset.

Sak 8: Diverse

  • Medlemsfakturering bør ordnes tidlig februar – Dag og Morten finner en dato og ber evt om hjelp fra NIF ifbm gjennomføringen.
  • Vi har fått 50.000 kroner av Sparebankstiftelsen Dnb til sluttføring av Tusenmeterskogen
  • Ny sponsor – avtale undertegnet med Riis Elektro Halden AS for ett år; 10.000 kroner.
  • Prosjektor kjøpt inn- kan brukes av de som leier hytta
  • Fellesmerkeprosjektet: Nytt møte avholdt. Vi har nå tegnet inn 69 stikryss i marka som bør merkes.
  • Østfold o-krets har ting 7. februar. Vi stiller ikke.
  • Morten sjekker om vi bør melde oss inn i friidrettsforbundet i og med at vi nå har fått en maratonløper i våre rekker.

Neste styremøte mandag 28.2 kl. 18 på Venås.

Morten (ref)