Mandagstur til Berby

Vakkert i skogene rundt Ulveholtet
24. januar 2022
Siste nytt fra styret
1. februar 2022

Mandagstur nummer 3 i 2022 går den 7. februar.

Denne gang blir det vandring i både naturreservat og naturvernområde innerst i Iddefjorden. Et hulebesøk er også innlagt.

P blir på p-plass der vei 102 krysser Berbyelva.

Det går en sti/vei vest for husene på Berby gård. Den får vi prøve enten på vei utover eller innover.

Ellers følges sti utover langs fjorden forbi Folkå, Brekkeodden, Brekka, Brekkelandet og til «enden» av naturreservatet like sør for Klabogen.

Der snur vi og går samme vei tilbake. Men når vi kommer til der Olavsleden går opp til venstre gjør vi et «sidesprang» og følger den nesten opp til den veien som går videre opp til vei 220.

Der ligger det en hule i brattfjellet inn til venstre.

Det går en liten sti inn til den.

Så blir det å dra ned til fjorden igjen og fortsette innover. Ved broen har vi 3 muligheter: Enten på vestsiden av Berbyelva, eller på østsiden vestfor husene på Berby, eller veien forbi Revekasa og Kvernkasa til P.

Rast tas når kaffetørst og egnet plass faller sammen. Vel møtt til avmarsj kl. 10.00.