Stans i all trening og aktivitet i klubben

Utsatt årsmøte
13. mars 2020
MANDAGSTUR NR.6 2020. 23.mars.
15. mars 2020

I henhold til nasjonale retninglinjer har styret bestemt at all organisert trening og annet opphører inntil videre.

Dette betyr at treninger på Venås avlyses og kiosken/hytta stenges for sesongen.

Det blir heller ikke treninger på Gimle skole, da gymsalen der er stengt.

Hytta leies foreløpig ut til konfirmasjoner etc. , men dersom noen ønsker å avbestille sin leiedato må de kontakte hytteutleier (mail til post@gimle-if.no)

MVH

Styret