TIPPETRIM søndag 8.oktober

GUBBETRIMMEN
21. september 2017
MANDAGSTUR NR.16 2017. 9.okt.
29. september 2017

Det gjøres klart for en ny tippetrimrunde i Venåsmarka. Nå er det blitt nye, flotte innganger til marka fra Tosterødberget. Nye skilt settes opp i uke 40. Så denne gang må vi legge løypa innom den nye runden som nå er ferdig rundt jordet på Tosterødberget. Men det blir også vandring på de smale stier etter god, gammel  Tippetrim-standard.      En ca. 3 km lang løype fører fra Venåshytta på kryss og tvers i den sørvestlige del av marka. Rød/hvite bånd leder vei.                                   Fra kl. 10.30 kan tippelapper kjøpes på verandaen på Venåshytta. De koster 20 kr/stk. og selges fram til kl. 13.30.                                              Gimle IF ønsker alle velkommen til søndagstur!