Tur i traktene ved Remnevannet

Fornøyde karer i Byløpet
16. april 2023
Utsetter hogst i Venås-skogen til høsten
23. april 2023
MANDAGSTUR NR.8 2023. Tur-referat.
Mandagsturen 17.april ble lagt til traktene sørover fra Remnevannet. Den blåmerka leden som fører helt til Budalsvika var «en slags ledelinje» for store deler av runden vår, men det ble noen sidehopp her og der. Ofte er det slik at det er da perlene dukker opp, så det kan lønne seg å dra litt til side fra «den gyldne landevei».
Samlingsplass var på den brede veiskulder like etter passering av Sundsbrua på veien mot Bjørkebekk. På store deler av turen beveget vi oss helt i grensetraktene mellom Halden og Aremark, men holdt oss hele tiden på Aremarksiden. Halden var nok bare cm`ere unna på noen plasser.
Vi startet med en liten «aperetif» ved at vi tok en liten runde på nordsiden av Remnevannet. På fin sti tok vi oss først ut på den lille halvøya og fortsatte bortover mot demningen i NV. Den er i en sørgelig forfatning ( ikke tilrådelig å forsere den ), så vi fortsatte på stien ned mot Kverntjern og opp til P. Remnevannet og Kverntjern er en del av Gøtelivassdraget som «fraktet» tømmeret fra Langtjern og Bredtjern/ Dagtjern via Gøtelitjern, Remne og Kverntjern til Aspern.
En kort landeveisetappe fulgte før vi tok inn på den blåmerka stien som går i lia vest for Remne. Like etter at vi krysset veien som går sør for Remne ligger det en fint formet kolle. Det var brann der for noen år siden, og etter det har landskapet fått et meget spesielt utseende. God utsikt har det også blitt. Vel verd et lite sidehopp.
Det var lovet at vi kom til å få kontakt med et antall tjern på dagens tur. Vi hadde allerede tatt to i øyesyn da vi nådde fram til det lille Vardekolltjern under Vardekollen. Straks etter sto vi ved det noe større Halvortjern som også fortjener et sidehopp.
Litt sør for Halvortjern fant vi en fin rute inn til det trange delet mellom Koven og Nøstholtjern. Et nytt tømmertransport-vassdrag lå framfor oss. Her drev en gang tømmer fra Stensvann-traktene via Krokvann forbi for så å fortsette via Nøstholtjern, Nøstholelva, Trollnestjernet ned til Stenselva.
Der inne var det så flott at det bare var å hente fram termos og matpakke og nyte det med utsikt over Koven. Overgangen fra Koven til Nøstholtjern har nok vært en liten flaskehals på tømmerets ferd gjennom Nøstholvassdraget.
Etter pausen valgte vi å gå sørover langs Koven og siden langs nordsiden av Korstjern. Ruten kan absolutt anbefales. Selv om der ikke er sti er det meget enkelt å ta seg fram der. Ved bålplassen øst i Korstjern ble det en lang » 5-min-pause». Det er så vakkert der.
Ved Korstjernkase var vi tilbake på leden. Den fulgte vi så nordover like til P. Området mellom leden og Nøstholvassdraget var veldig preget av villsvinpløying. En av grunnene til det fant vi ut av på veien nordover.
Herlig vær og ca. 11,5 km på omtrent 4,5 t var noe av det som kunne journalføres for de 9 som var med på tur denne gang.