Utsetter hogst i Venås-skogen til høsten

Tur i traktene ved Remnevannet
19. april 2023
1.mai-tog i Vestfjella
24. april 2023

Grunneier Bernt-Henrik Hansen har planer om å hugge deler av skogen på sletta sørvest for Venåshytta.

Meningen var at hogsten skulle skje i vinter, men nå er den utsatt til høsten.

  • Jeg vil ikke at det skal hugges nå når fuglene har reir, sier han.

Området som skal hogges  er skravert med rutenett og ringet inn med rød/hvit stiplet linje på bildet som er vedlagt.

Grunneieren sier det er helt nødvendig å hogge denne skogen nå om han skal ta vare på trærne som tømmerressurs.

Skogen er hogstmoden – det er observert noe råte og noen trær er allerede døde som følge av barkebilleangrep, forteller han.