Tur langs med Helleså-vassdraget

Nå er trimrommet klart til bruk!
7. juni 2024
Benjamin løp Ramsvik Trail
11. juni 2024
MANDAGSTUR NR.12, 10. mai 2024. Tur-referat:
I en periode med nedbør, vind og lav temperatur dukket mandagen opp med mye blå himmel, lite vind og akkurat passe turtemperatur. Det ser ut til at flere har tatt sommerferie allerede, for vi var bare 7 som la ut på turen til et av Haldens flotteste turterreng i området avgrenset av Krusætertj./Store Erte og Holvannet.
Hovedmålet denne gang var det meget idylliske og trivelige Helleså-vassdraget som vi stedvis fulgte ganske tett der det renner mellom Holvannet og Store Erte.
Start og parkering var p-plassen ved Aremarkveien der veien til Ormtjernhytta starter. Derfra ble det motbakke fra første skritt. Ormtjernet lå der vakkert som alltid. Liten blåmerket sti til høyre for lysløypa førte oss fram mot krysset sørøst for Krusætertjern.
Vår første kontakt med Helleså-vassdraget fikk vi ved Bjørnetjern.
I sin tid var det 3 dammer der som hadde åpning for tømmeret på vei mot Store Erte. Midt mellom «tømmerveiene» lå plassen Tangane. Framme ved den såkalte «Siljedalsveien» krysset vi vassdraget og fulgte veien fram til stien mor Sagtj. Det var ikke store mengder vann i verken tjern eller å i dag, men naturen oppover langs vassdraget mot Holvannet blir man som alltid betatt av uansett vannmengde eller årstid. Der oppe ved Sagtjernets østside møtte vi noe så sjeldent som 3 skogskarer. 3 unge menn fra Nederland hadde en liten dagbase ved dammen sør for Sagtjern.
I dag la vi rasten til en liten idyllisk plass, uten storslagent vidsyn, men tett innpå der tømmerfløterne bakset med gran- og furustokker for etthundre og tjue/tretti år siden. Etter rasten startet vi med litt lett klatring på vår videre ferd fram mot Holvannet. Passerte ruiner etter det som har vært en liten enkel fløterhytte rett før vi sto på Holvannsdammen.
Vi var litt nysgjerrige på den forholdsvis nye hytta og vei ved Holvannet. Hytta må vel kalles eksklusiv og veien inn dit går gjennom så vakker skog at man rent glemmer at vi går på vei. «Siljedalsveien» ledet oss nedover Trolldalen og vi kom inn på våre egne spor vest for Bjørnetj. før det bar nordvestover mot Ormtj. via Petter-(Lund) krysset, østsiden av Ormtj. og ned til P.
I 4,5 t var vi ute, la bak oss ca 10,5 km før vi nå tar sommeropphold fram til slutten av august. Husk at terrenget har sommeråpent, benytt deg av det og nyt dagene til vi starter opp igjen!
Litt om Helleså-vassdraget:
* Bygget sist på 1800-tallet
* 9 dammer
* 3 fløtningsrenner
* skådammer der det er uregelmessigheter i elveløpet
* bunnbroer
* 1,5 m reguleringshøyde ved Holvannet
* I 1899 ble det fløtet 154 tylfter tømmer, tilsvarende 1848 stokker.