Tur til Gøperød-dammen

MANDAGSTUR i Venås- og Høyåsmarka
9. oktober 2023
To sølvmedaljer i Blodslitet
23. oktober 2023
MANDAGSTUR NR. 16 2023. Tur-referat.
I det flotteste turvær som tenkes kan var vi 11 som la i vei fra Coop/Næridsrød på en såkalt nærskogtur. Turen gikk nordover i et terreng som har massevis av stier i alle tenkelige retninger, slik det ofte er i skoger nær bebyggelse. Valgmulighetene for å velge tur-rute er store!
Mye av stitegningen på «Dagens runde» er omtrentlig på flere steder.
Vi startet litt urbant med asfalt opp til Tosterødberget vgs. Derfra tok småstier over via Tosterød gård og framover mot «Petras plass» som ligger der ruten vår krysser. Fra lysløypa mot Stenrød går det en koselig sti i utkanten på «Lille Ulvås». Den førte oss fram til lysløypa igjen. Etter et kort stykke på den satte vi kursen rett nord og kom ut på Lerdalsveien like ved Ekelien gård.
Vi gikk langs jordekanten på Gøperød og fulgte et lite, men tydelig tråkk opp til en liten bortglemt? perle i marka: Gøperød-dammen. Den er virkelig verd et besøk.
Tilbake samme vei til Ekelien. Derfra går det sti oppover Ekeliåsen og fram til åsens høyeste punkt, 199,5 moh. ved det nå sammenfalne trig.punktet. Der tok vi rast 2,5 t etter at vi startet fra Næridsrød. Trigonometriske punkter var det flere av i marka for noen år tilbake. Nå er det visst bare ett som står oppreist, det på Kullås i Asak.
Kart fra 1770 hadde andre navn enn de vi bruker i dag. Således ble Ekeliåsen benevnt «Tres Aas». Bakgrunnen for navnet er ukjent for referent.
Pause med bålkaffe er alltid et høydepunkt på tur. Etter ca tre kvareter på åstoppen la vi kursen mot øst i retning gul-løypa Ekelimoen/Tutjern. Det ble en kort strekning på blåløypa før vi startet på en relativt «nyåpnet» sti sørover mot lysløypa ved Ekelimoen. Det ble stopp ved Venåsbakken og så småstier/turvei til «Petras plass». Avslutningsvis fulgte vi småstier fram til jordene ved Tosterødberget,asfalt på Fjellknattveien og målgang ved butikken. Turen målte ca 11 km.
Det er en berikelse å gå på småstier, så fortsett å benytte dem! Sjansen for å gå seg vill er nærmest utenkelig i denne del av marka.