Vi satser på å åpne hytta 26. september

Neste mandagstur går 6.september
29. august 2021
Flotte resultater for våre veteraner
5. september 2021

Venåshytta ligger idyllisk til sør på Venås.

På styremøtet mandag 30. august bestemte styret at vi prøver å åpne hytta 26. september.

Hyttevaktlister, hytteinstruks og en hyttevaktinfo  vil bli sendt ut på epost til de som har dette. Dessuten sendes det ut brev til noen. 

Også her på denne siden vil hyttevaktlista, hyttevaktinstruks og hyttevaktinfo bli lagt ut under fanen Venåshytta.

Her er deler av referatet fra gårsdagens styremøte:

Dato: Mandag 30. august klokka 18 på Venås

Møtt: Knut, Oddbjørn, Dag Borge, Veronika, Tore og Morten

Saker til behandling:

 1. Hytteåpning
 • Vi ta sikte på å åpne hytta 26. september
 • Morten gjør ferdig hyttevaktlister, hyttevaktinstrukser og et eget infoskriv og han sender det ut på epost til en del av de som står på listene. Vi sender også ut brev til enkelte slik at alle bli informert.
 • Hyttevaktlistene og instrukser legges også ut på Gimles hjemmeside – Morten
 • Knut tar kontakt med innkjøpssjef Arne Kristiansen innkjøp av varer til kiosken – viktig å få en oppdatering av varelista og priser
 • og Tom Brattli rengjøringsartikler hvis dette mangler.
 • Knut skaffer plexiglassplate som vi henger over disken på hytta.
 • Vask av hytta innvendig – veteranene kan ta en sjekk om behov og nødvendigheten av vask.
 • Morten tar kontakt med Anette i Berg Sparebank om kaffe-vaffelavtalen.
 • Veronika sjekker om kioskprisplakater kan forminskes til å sette på bordene og sjekker pris på litt store fat med lokk til vafler og en skarp brødkniv
 • Tore sjekker om det lar seg gjøre å justere priser på salgs-Ipad

 

 1. Hytta – skifte av vegg- vinduer:

Alle vinduer er nå skiftet og ytterveggen er så godt som ferdig. Vi vurderer å ikke henge opp gardiner da vinduene er veldig flotte i seg selv.

Det anbefales ett ekstra malingsstrøk når veggen er ferdig. Knut sjekker om vi får beholde stillas til dette formålet enda en liten stund. Morten tar kontakt med Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen ang. utbetaling av støtte til denne jobben.

 

 1. Hytteutleie

Hver helg i september og litt utover i oktober er bortleid.

Styret vil at vi prioriterer å ha hytta søndagsåpen framfor utleie. Men vi kan godta å stenge hytta ved helt spesielle behov. Utleieansvarlig Kari Sørensen holder styret oppdatert ved slike behov. Også alle overnattinger varsles styret på forhånd. Morten og Knut kontakter Kari om dette.

 

 1. Økonomi

Har kontroll- ingen uventede store utgifter, men noen positive inntekter.

 

 1. Søknad om momskompensasjon varer/tjenester

Det er søkt innenfor fristen 15. august. Siffer har hjulpet oss. Grunnlag 580.905 – søknadssum: 46.472

 

 1. Søknad om tippemidler anlegg

Morten møter Halden kommunes idrettskonsulent Christian Berg – skal få hjelp til å  se hvordan søknad kan skrives for lysløypa og skifte til ledlys. Veien får vi ikke søkt noe om, det gis ikke tippemidler til veier og da heller ikke momskomp. Hytteutbedringen får vi ikke noe til pga at det må være universell utforming før man kan søke.

Frist for å melde inn annlegget her er 24. 9.

 

 1. Akebakken:

Vi har fått støtte fra HABY Sjalusier, Halden Idrettsråd og Erling Grimsrud AS og Erling Grimsrud starter arbeidene utover høsten med å oppgradere bakken til et tryggere sted å ake. Det settes opp skilt over hvem som har støttet dette prosjektet i etterkant.

 

 1. Kartoppslag Via Ferrata

Nå er kartoppslag i Brekke sluser satt opp – vi vurderer om vi skal selge turkart i kiosken der – vi har en mulighet til det. Morten snakker med Tom Brattli

 

 1. Løypepreparering – status – pukk/grus/sand

Oddbjørn opplyste at bestilte lass vil komme snart. Da har vi pukk og grus til kommende preparering av løyper. Hoppegrop bør oppjusteres og etterfylles med sand. Metermål som Tor Hernes har laget bør settes opp.

 

 1. Mulig ny avtale om overtrekksdrakter/løpsdrakter

Victor Borge Svendsen har tatt kontakt med Trimtex og Noname ang mulige nye drakter. Vi har fått tilbakemelding fra Trimtex men avventer tilbud fra Noname. Victor kommer på neste styremøte og gir info og råd da.

 

 1. Arbeidsinstruks o-gruppa

Tore har laget en instruks og Veronika setter seg inn i denne – så får vi ta en vurdering på neste møte om dette er overkommelig for henne som arbeidsfelt.

 

 1. Diverse andre saker
 • Gimle stiller med åtte valgverter under årets Stortingsvalg – opplæring gis 7. september i Brygga kultursal
 • Morten har laget et Velkommen til Gimle IF-brev som vi sender nye medlemmer
 • Flere av de nye ledlysa i lysløypa, som ble byttet ut i april/mai virker ikke. Morten tar kontakt med Morten Andersen hos Riis Elektro ang saken.
 • Aktiviteter for unge: Morten sjekker med Halden videregående skole og Høgskolen om det finnes folk der som kan bidra med aktivitetsopplegg for barn og unge som en hjelp for oss.
 • Tore G. Moen ble takket for innsatsen over flere år i styret, ettersom vi glemte han på årsmøtet. Han fikk blomst og rosende ord for hans gode innsats for klubben. Han er nå vara til styret.
 1. Ny møtedato

mandag 20. september på Venås klokka 18

Morten (ref)