Vi viderefører koronatiltakene

Årets første tur fra Bjørkebekk
3. januar 2021
Tippetrimmen utsatt
6. januar 2021

Vi i Gimle IF forholder oss til de nasjonale smittevernstiltakene som ble bestemt 3. januar 2021, og de lokale bestemmelsene for Halden som er gitt nå. 

Det betyr at vi fortsatt ikke bør treffes innendørs hvis vi er flere enn fem personer. 

Utendørs kan vi trene hvis vi holder minst to meters avstand. Dette er også foreløpig godkjent av kommuneoverlegen i Halden i følge Halden idrettsråd.

Dugnadene utendørs på onsdager kan fortsette. Ta med egen kaffe og mat. 

Også mandagsturene utendørs  går som vanlig så lenger vi holder god avstand

 

Her et lite utdrag fra de lokale bestemmelsene som gjelder fram til og med søndag 17. januar og er hentet fra Halden kommunes hjemmeside:

Sosiale sammenkomster

De nasjonale tiltakene setter nå følgende grense for sosiale sammenkomster i privat regi:

  • Inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

I Halden er smittesituasjonen nå så uavklart at det er nødvendig med strengere praksis enn de nasjonale reglene sier. Det er større bekymring rundt smittespredning blant voksne enn blant barn.

Derfor anbefaler Halden kommune følgende:

  • Alle private fester, selskaper og sosiale sammenkomster bør avlyses eller utsettes, med mindre det kan gjennomføres i private hjem i tråd med nasjonale regler.
  • Nasjonale regler sier at vi maks bør ha 5 gjester i private hjem. I Halden er dette nå grensen for alle sosiale sammenkomster i privat regi. De nasjonale unntakene for større familier og kohorter for barn gjelder fortsatt.
  • Vær oppmerksom på at Halden kommune i denne sammenheng ikke gjør noen forskjell på fest, julebord, vennetreff og foreningsmøter. I Halden er det enkelt oppsummert ikke greit med 10-20 voksne personer på fest eller rundt et middagsbord, selv om de nasjonale reglene sier at det er lov.
  • I tillegg åpner nasjonale anbefalinger for å ha to dager med 10 gjester i løpet av jul/nyttår. Hver enkelt bør ikke delta i mer enn to selskap i løpet av perioden, enten man er gjest eller vertskap.

Idrett og andre fritidsaktiviteter

Anbefaling:

  • For alle aldre i breddeidretten frarådes gjennomføring av stevner, cuper, turneringer og kamper.
  • Barn under 16 år kan delta i organisert idrett og andre fritidsaktiviteter.
  • Alle som er 16 år eller eldre frarådes å delta i breddeidrett eller organiserte fritidsaktiviteter med mindre det er mulig å holde minst 2 meters avstand.
  • Toppidretten følger nasjonale retningslinjer.

Her kan du de siste bestemmelsene gitt fra Halden kommune:

Koronatiltak – Halden kommune