Årets første tur fra Bjørkebekk

God jul og godt, nytt Gimle-år!
22. desember 2020
Vi viderefører koronatiltakene
4. januar 2021

Mandagstur nummer 1, 2021 – 11. januar

Et nytt turår ligger framfor oss. Nye turer i kjente områder, men også turer til «hvite flekker» på kartet. Begge deler inngår i årets første tur. Vi benytter oss av både vei, sti og stiløst på vår ferd.

Det er fortsatt en utfordring å finne startsteder med tilfredsstillende parkeringsmulighet pga coronabestemmelsene, men vi får prøve å gjøre det beste ut av det.

Oppmøte: Holmgil kirke like før Bjørkebekk. Noe parkering ved oppslagstavla ved Kasetjern, noe ved innkjøringen til Neset og til sist nord for kirken (innkjøring fra øst). Turen starter kl.10.00.

Nå er det bare å ta fram kart og finne ut hvorhen vår tur skal gå:

Holmgil, Kasetjern, Kvernmoen, Kaseveien, Svarød, Svarødtjern, Sandbekkåsen m/ grensegatevandring forbi grenserøysene 7, 6 og 5  ( Klovsteinrøysa, Skillefurerøysa og Urdevannsrøysa ), Tokserud (Sverige) (vi holder oss på norsk grunn), Urdevann og Svarødvassdraget, Neverlund, Lundsveien, Nedre Lund, Husetjern, Bjørkeliene, Halvfartjern, Halvfarhaugene, kanskje innom Middagsåsen før vi drar oss ned mot Holmgil igjen.

Sekkene pakkes som før: Mat, drikke, nødvendig tøy og noen kubber til bålet.

Velkommen!