Årsmøte i Gimle IF 4. mars 2024

Årets første tur i byen
9. januar 2024
Sørpeføre til Venås
23. januar 2024
På styremøte i Gimle IF mandag 8. januar ble det bestemt at vi avholder årsmøte 4. mars 2024 klokka 18 på Venåshytta. 

 

Her er ellers referatet fra styremøtet:

Tid og sted: Venåshytta mandag 8. januar 2024 kl. 18

Møtt: Oddbjørn, Knut, Dag, Tone, Benjamin og Morten. Bjørn Slåtterø deltok på første sak.

SAK 1: Tilrettelagte aktiviteter

Kommunen ønsker å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge som ikke har noe aktivt tilbud. TFL og Gimle har svart at de kan se nærmere på hva som kan tilbys. Dag har kontaktet Bjørn Slåtterø som driver Sommerkroppen 2024, innetrening på Gimle skole. Selv har vi mulighet til å tilby en del anlegg som allerede er der på Venås. Styret og Bjørn S. sa seg villige til å høre nærmere hva kommunen tenker om opplegg. Dag og Morten skal på et møte på Ertehytta 22. januar for å få mer info, før vi kan svare på om vi kan bidra noe i denne saken.

 

SAK 2: Økonomi

a. Status pr. dags dato:

Tone tok oss igjennom status, og økonomien er fortsatt god.

b. Budsjett for 2024:

Morten hadde laget et forslag og vi gikk igjennom postene og justerte noe. Budsjettet vil spikres på neste styremøte.

c. Utsending av medlemskontingent og treningsavgift – når?:

Morten og Dag møtes for å sende ut medlemskontingent i januar og vi ser for oss at vi sender ut treningsavgift i februar.

d. Tone har fått oversikt over o-sesongen og hva som skal sendes ut av fakturaer til den enkelte.

e. Et foreløpig Årsregnskap har Britt gjort ferdig og vi gikk raskt igjennom noen av Notene. Ser bra ut. Vi spikrer årsregnskapet på neste styremøte. Britt og kontrollutvalget innkalles til neste møte. Kontrollutvalget informeres om regnskap og årsregnskap.

 

 

SAK 3: Bergvarme

a. Status kW-forbruk for desember – første hele måned etter oppstart, sammenlignet med for eksempel desember i 2022:

Sammenlignet med desember 2022, som var en noe mildere desember enn i 2023, så har vi spart rundt 40 prosent av forbruk kilowattimer. Ser vi på de siste fire åra i desember så er forbruket i desember 2023 det laveste. Med andre ord ser det lovende ut med tanke på framtidige strømregninger.

b. Status økonomisk – hvor endte vi?:

Egenbetaling på Bergvarmeprosjektet ligger på rundt 80.000 kroner og det er vi veldig godt fornøyde med. Hele prosjektet kostet i underkant av 900.000 kroner.

 

SAK 4: Hytteutleie

Dag synes det kan bli litt mye og håndtere utleien av hytta i hektiske perioder, for eksempel fordi han må overlevere nøkkel i helger og det blir lite frihelger av dette. Kan vi finne en avlastende løsning?:

Dag sørger for at vi har to nøkkelsett som er like til våre leietakere.

Oddbjørn, Knut og Morten sa seg villige til å dele på oppgaven om overlevering av nøkler, for eksempel på onsdager eller torsdager, da likevel noen av dem er på Venås. Vi fordeler helgene som er hektiske mellom oss. Nøklene leveres tilbake til Dag når leien er over.

 

SAK 5: Årets prosjekter

a. Fornyelse av trimrom og nyere apparater:

Vi tar sikte på å legge nytt gulvbelegg og male veggene på Trimrommet i 2024. Vi er lovt en brukt skimaskin og en spinningsykkel av Spenst. Selv kjøper vi inn en ny tredemølle og en benpressmaskin.

Dag holder kontakten med Spenst om levering derfra.

Benjamin innhenter et nytt anbud på tredemølle og benpressmaskin. Vi tar sikte på å søke penger til dette prosjektet.

b. Skifte ut taklys innendørs fra dagens lysstoffrør til LED:

Morten ber om et nytt anbud fra Riis Elektro, som også bør inneholde en justering av sikringsskapene etter Bergvarmeprosjektet. Vi tar sikte på å søke penger til denne oppgraderingen.

c. Venåsbakken

Unnarennet ryddes og mesteparten av trærne i bakken felles og bringes til hytta. Sikrer vedforsyning. Skilt settes opp i bunn av bakken.

d. Kjøkkenløypa

Vestre del av løypa prepareres, ned til Petras plass. Østre del er ferdig. Vi tar sikte på å opparbeide stien så bra at det går an å kjøre ATV hele veien. Dette med tanke på framtidig vedlikehold.

 

SAK 6: Fastsettelse av årsmøte for 2024

Styret er enige at årsmøtet holdes mandag 4. mars 2024 kl 18 på Venåshytta

Innkalling innen 4. februar – forslag innen 19. februar: Morten sender ut epost til alle medlemmer og legger ut på hjemmesiden til Gimle om få dager.

Morten informerer valgkomiteen.

Styret diskuterte også gaveutdeling og blomsterhilsen som bør deles ut til noen av medlemmene på årsmøtet.

 

SAK 7: Diverse

a. Kretsting Østfold o-krets mandag 5. februar:

Vi møter ikke der.

b. Ny måte å melde seg inn i klubben på:

Idrettsforbundet ber om at klubbene lager en ny lenke direkte til KlubbAdmin når folk skal melde seg inn i klubbene. Morten tar kontakt med Anette Lillestrand som har laget vår hjemmeside og ber henne om å legge til rette for den nye innmeldingslenken.

c. Våre forsikringer:

Forsikringspremiene øker men ikke mer enn at vi beholder dagens forsikringsselskap Eika.

d. Sponsorer – fornyelse av kontrakter: Morten har vært i kontakt med Rema 1000 Brødløs og Riis Elektro, som begge forlenger sine sponsoravtaler, noe vi er svært fornøyde med. Martin G. skaffet oss seks nye sponsorer for to år siden. Han har blitt spurt om han kan sørge for fornyelse av disse, og har svart positivt på dette.

e. Stolper – fornyelse av kontrakter:

Dag har oversikten over når dagens kontrakter går ut og vil spørre stolpeeierne om de vil være med videre når den tid kommer.

 

Neste styremøte: Mandag 5. februar kl 18 på Venåshytta

 

Morten (ref)