Årsmøtedato og hytteåpning bestemt

Tid for gjenåpning av idretten
9. juni 2020
Tur nummer 257 gikk i Fjella!
16. juni 2020

Her er referat fra styremøtet i Gimle IF tirsdag 9. juni. Årsmøtet er fastsatt til mandag 14. september og hytta åpner 30. august. Da vil vi også arrangere åpen dag.

Her er referatet:

Møtt: Dag Borge Svendsen, Tore Moen, Tone Albinson, Oddbjørn Gressholt, Knut Vingerhagen og Morten Paulsen. Ikke møtt: Mia Jønsberg.

Saksliste:

  1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte, hva har skjedd siden sist?

Kommunikasjon: Det er opprettet en ny facebookside «Gimle IF Venåshytta», som pr. dato har over 250 følgere.

Fordeling av svar på fellseposten til Gimle, post@gimle-if.no: Tore svarer på alt med kart og trening, Kari på utleie av hytta, Dag på økonomiske spørsmål og Morten på øvrige, eller kontakter andre i styret ved behov. Alle som svarer sender kopi til de andre i styret så vi ser hva som er svart og at det er svart. Viktig at vi svarer på alle som spør oss om noe.

Forslagskasse: den er kjøpt inn og settes snart opp inne på hytta.

 

  1. Årsmøtedato:

Mandag 14. september 2020 klokka 18 på Venåshytta. Det betyr at forslag må være styret i hende innen mandag 31. august. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Det vil skje på Gimle Ifs hjemmeside, men dokumentene vil også bli kopiert opp og lagt tilgjengelig for medlemmene på Venåshytta. Årsmøtet vil bli annonsert i HA. Dato for årsmøtet vil bli repetert innen 14. august på hjemmesiden til Gimle IF, gimle-if.no.

 

  1. Hytta åpner- åpen dag:

Søndag 30. august åpner vi hytta for vintersesongen hvis smittevernreglene tillater det. Samme dag arrangerer vi åpen dag på Venås. Det blir Tippetrim, leker for barn og voksne, servering og premiering. Detaljer spikres på neste styremøte 11. august. Annonseres i HA og gjøres kjent på Facebook.

 

  1. Økonomi:

Regnskapet for 2019 viser et overskudd på ca. 26.000 kroner. Så langt i 2020 har vi tapt ca. 60.000 kroner på coronapandemien, pga. manglende utleie av hytta, tapte inntekter ved stengt hytte ved kiosksalg, og dårlig innbetaling av medlemskontingent.

For å bedre økonomien skal vi nå sette fokus på å selge stolpene i lysløypa, og be om at medlemmer betaler inn kontingent for 2019 og 2020, for de som ikke har gjort dette ennå. Vi jobber også med mulige sponsorer.

 

  1. Hytta:

Like etter sommeren innhenter vi en tilstandsrapport på hytta og hva som bør/må gjøres. Det er byttet et blandebatteri på loftet og nye sikringer for lysløypa er montert. Skjulet er malt, nordveggen på hytta er vasket, nye matter ved dørene er kjøpt inn, veranda er slipt og beiset. Vedsituasjonen er meget bra. Vi burde nå ha ved for sju kalde vintre…

 

  1. Løyper og kartoppslag:

Tore Moen jobber fortsatt med å realisere Store og Lille Venåsrunden som vi har fått penger til. Stolper, skilt, kart må kjøpes inn, bestilles og lages – grunneiere er kontaktet – målet er at løypene er ferdig merket før frosten kommer til høsten en gang.

Morten P. holder kontakt med Halden skiklubb om fellesprosjektet med kart på store tavler ved inngangsporten til marka, der vi får tre tavler, en ved Ulvås, en ved Tosterødberget skole og en ved nedre parkeringsplass opp til Venås. Trolig sluttføres dette i sommer/høst.

 

  1. Treninger:

Mia Jønsberg, Tore M. og Bjørn Slåtterø vil fortsette det gode treningsarbeid med de litt yngre når dette startes opp igjen til høsten. Vi søker om å få fortsette også i gymsalen til Gimle skole.

Damegruppa vil starte opp igjen saltreningen i september med Tina Buckholm som trener og Trygve holder fortsatt gubbene i gang tirsdager og torsdager med utetrening i disse coronatider.

 

  1. Infobrev til medlemmene:

Vi ønsker å sende ut et infobrev som vi putter i postkassa til alle medlemmer. Her vil vi opplyse om hva klubben jobber med, noen framtidsplaner og hva vi kan tilby av aktiviteter i regi av klubbens medlemmer. Samtidig vil vi oppfordre de medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2019 og 2020 om å gjøre det. Fra januar 2021 håper vi å kunne sende ut betalingsinfo på kontingenter og treningsavgifter til alle våre medlemmer gjennom Norges Idrettsforbunds systemer.

I det samme infobrevet vil vi også spørre våre medlemmer om de ønsker å eie en stolpe i lysløypa de neste to år, for 1.000 kroner.

Også hyttevaktlistene kommer til å ligge i dette brevet.

 

  1. Neste styremøte: Tirsdag 11. august klokka 18 på Venås