Håper du kan bidra som valgmedarbeider

Mandagsturene satt på vent
16. mars 2021
Ny sesong med turorientering
24. mars 2021

Fra Halden kommune har vi som klubb fått en forespørsel om vi kan hjelpe til under Stortingsvalget 12. og 13. september, mot at klubben får betalt

Vi i styret var enige i at dette blir vi med på, og har svart ja til kommunen, at vi trolig kan stille med 5 til 10 personer.

Er det noen allerede nå som melder seg frivillig til å bli med, så gi beskjed til

Morten Paulsen på 99205328 eller på epost mortenpaulsen1956@gmail.com

Ellers vil vi sende ut en nærmere forespørsel til en del av våre medlemmer etter sommeren.

Dette er hva kommunen har skrevet til oss:

Vi i arbeidsgruppen for valggjennomføringen i Halden er i full gang med forberedelser og retter nå en henvendelse til deres klubb/ lag/ forening om dere er interessert i å bidra og samtidig tjene dugnadspenger.

I Halden avholdes Stortings- og sametingsvalget avholdes 12. og 13 september, og vi trenger valgmedarbeidere til gjennomføringen. Dette er en flott anledning til å ha en dugnadsjobb og hvor pengene går til klubben!

Det er et eget stemmestyre som har det overordnede ansvaret for gjennomføringen ved de ulike stemmestedene, og som valgmedarbeider deltar man aktivt i valglokalene hvor du veileder innbyggere og følger med på at alt går riktig for seg. Du vil kunne få arbeidsoppgaver som å motta stemmer, krysse av i elektronisk manntall, veilede velgere, fylle på stemmesedler i avlukkene og holde god orden i lokalene.

Valgmedarbeidere må gjennomføre obligatorisk kurs som avholdes i august og det avholdes eget kurs for de som skal være manntallskryssere (de som sitter ved PC og registrerer/ kontrollerer at det er rett person som avleverer stemmeseddelen)

Datoene for kurs er ikke fastsatt ennå og vi vil komme tilbake med informasjon om dette.

Hvem kan være valgmedarbeider?

  • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2021
  • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til Stortings- eller sametingsvalget.

Arbeidstid og valglokaler: Valgstyret i Halden har pr nå ikke vedtatt valglokaler og åpningstid, men pga pandemien så foreslår administrasjonen til Valgstyret at åpningstiden er:

  • Søndag 12. september fra kl. 14:00 til 20:00.
  • Mandag 13. september fra kl. 10:00 til 20:00

Oppmøte ved begge dager vil være tidligere pga klargjøring av valglokalet før åpningstid og opprydding når lokalene stenger kl 20:00. Vi kommer tilbake med tidspunkter for dette.

I tillegg trenger vi et tellekorps når valglokalene stenger mandag kveld. Denne vakten starter kl 20:00. Varigheten på vakten vil være avhengig av hvor mange som deltar på denne vakten samt antall stemmesedler som er mottatt.

Vi vil også trenge beredskapsvakter pga pandemien og annen sykdom. Disse må kunne stille på kort varsel på det stemmestedet som har behov.

Bevertning: Det er enkel servering enkel begge dager inkl drikke og frukt. Eventuelle allergier oppgis ved registrering.

Godtgjørelse: Halden kommune tilbyr godtgjørelse på ca kr 155,- pr time pr deltaker (ny sats kommer etter sentrale lønnsoppgjøret). De som representerer en klubb/ forening og som skal donere sin godtgjørelse må oppgi dette ved registrering.

Personvern: Vi behandler navn, fødselsnummer, adresse, e-post, tlf.nr, sammen med de opplysningene som er nødvendig for å identifisere de som melder seg og for å kunne innkalle til kurs, gi ut informasjon om valget, utbetale lønn eller til valgte klubb/forening.  Opplysningene blir kun brukt til formålet de er samlet inn for og i dette tilfellet gjelder dette valggjennomføringen. Her kan det leses mer om Halden kommunes personvernerklæring:

https://www.halden.kommune.no/personvernerklaring/

Registrering: Vi vil sende klubben et Excel ark hvor dere kan registrere de som vil delta fra din forening eventuelt om medlemmet sender direkte til oss. Medlemmet må da påføre klubben/ foreningens navn.

Vi kommer tilbake med hvilken e-post dette kan sendes til når vi har de endelige vedtak klare.

 Vi håper klubben deres har anledning til å stille med valgmedarbeidere og ser fram til et godt samarbeid!

Mvh

For arbeidsgruppen for valggjennomføringen

Margunn Holmberg Hansen
Spesialkonsulent
Politisk sekretariat
Halden kommune

(+47) 911 81 870