Info fra siste styremøte her

Mandagsturen til Degernesfjella
22. november 2021
Vandret i Degernesfjella
26. november 2021

Klubba til Gimle IF

Styremøte i Gimle IF

Mandag 22. november 2021 kl 18 på Venås

Møtt: Oddbjørn, Knut, Veronika, Dag Borge og Morten

 

Saker:

 1. Saker å følge opp fra forrige styremøte
 2. Drakter :

siste beskjed fra Victor:

Da har jeg sendt beskjed til Trimtex at de kan ferdigstille denne bestillingen.

Det som vil skje er:

Vi får tilsendt en lenke til klubbshoppen.

Denne må publiseres eller sendes ut til medlemmene.

 

Når man trykker på lenken ber Trimtex deg om å logge på med en bruker – har du ikke en bruker fra før av må du lage en selv. Når du lager en bruker så kommer du direkte inn i klubbshopen igjen. Da gjennomfører man bestillingen og betaler som vanlig.

 

Klubbshoppen er åpen i 2 uker. Mer om dette får vi informasjon om.

 

Vi får tilbud fra Runes O-utstyr snart.

 

Mvh Victor

 

 • Og slik blir vår side seende ut:

https://preview.trimtex.ee/project/6125e3f8b1900/6156d603e3a90

 

 1. Felles merking av marka

– Gruppa bestående av Espen Glomsrød og Karsten Heide fra HSK og Ingvar N og Morten P fra Gimle har hatt møte nummer to og der ble vi enige om en framdriftsplan, som følger:

 1. Hvilke stier skal merkes
 2. Nummerering av kryss
 3. Hvilke kryss
 4. Hva skal stå på skiltene
 5. Tavlekart?
 6. Inngangssteder til marka
 7. Grunneierkontrakter: Jon Ola Brevig ansvarlig
 8. Finansiering
 9. Praktisk gjennomføring
 10. no

I forhold til pkt 1 ble det satt opp forslag om at 21 stier blir merket.

Neste møte; 8. desember.

 

 1. Søknad om momskompensasjon anlegg:

Vi er ett år for tidlig ute mht lysløypa. Først må lysløypa godkjennes i forhold til det vi har søkt om spillemidler. Så må kommunen godkjenne regnskap og så må vi ha en revisor som også skal godkjenne dette. Nils Gundersen er vår mann til det, og han vil bli kontaktet når vi sender inn søknaden neste år.

 

 1. Brøyteavtalen

Dette ble vedtaket i forrige styremøte:

 • VEDTAK: Så lenge vi leier ut hytta og har søndagsåpent må vi også garantere at den siste bakken opp til hytta er kjørbar. Derfor får Knut og Oddbjørn i oppgave å kjøpe skjær og kjettinger til traktoren, slik at vi kan brøyte den siste bakken selv. Estimert kostnad er mellom 10.000 og 15.000 kroner.
 • Knut og Oddbjørn setter opp en vaktliste- beredskapsliste – helst med fire personer – som må sørge for brøyting ved behov.
 • Vi får tak i strøsand under bybrua og kjøper en sandkasse til slik at vi har to i bakken. Vi sørger for strøing selv.
 • Det er nå kjøpt inn skjær til traktoren – kostnad ca 12.000 kroner
 • Kjettinger skal kjøpes- men etter litt undersøkelse.

 

 1. ØKONOMI:

 Vi ser på perioderapport pr. 31.10 2021

 • Hva med strømutgiftene? De ligger så langt 14.000 kroner over fjoråret. (ca. 51.000) Vi har budsjettert med 60.000. Det holder nok ikke.

 

 • Hvordan ligger vi an i forhold til budsjett?
 • Kiosken: Så langt pr. 14.11 – etter åtte søndagsåpen hytte har vi solgt for netto 17.143.44 – et snitt på 2.142 kroner. Vi har budsjettert med et salg på 25.000 kroner og det kan stemme godt.
 • Utleie; Siden 4.8 – da vi startet opp utleie igjen har vi leid ut hytta for til sammen 39.500 kroner pr. 14.11. 2021. Vi har budsjettert med 25.000 og med slik leiesituasjonen ser ut nå, kan det bli et bra overskudd her.
 1. Tiltaksplan- handlingsplan 2021-2026
 • Mange planer på gang i 2022- den som vil kreve mest innsats er Prosjekt Nærmiljøanlegg, men også jubileumsboka må stadfestes. Meningen er at vi i styret legger fram forslag om handlingsplan på kommende årsmøte.
 1. Diverse:

 

 • Vi vurderer på nytt behovet for å engasjere en takstmann for en tilstandsrapport for hytta. Trolig venter vi til våren med dette.
 • Det er nå utarbeidet et velkommen til Gimle-skriv for nye medlemmer. Meningen er at vi sender ut dette brevet når noen melder seg inn i klubben.
 • Akebakken – status: Massene som er kjørt på skal planeres ut slik at det er mulig å ake der til vinteren. Så fortsetter jobben med bakken neste år. Sponsorene, HABY og HIR, er varslet.
 • Tusenmeterskogen – status: Morten og Ingvar jobber med å sette opp stolpekopper med dyresymboler – nytt oppslagskart er ferdig og skal settes opp. Postkasse med kart skal settes opp. Noen av stiene skal utbedres.
 • Vedsituasjonen – vi har mye gammel ved som vi bør selge/gi bort før den blir for dårlig. Knut har et forslag om å pakke ved i vedsekker. Kanskje kan vi samtidig rydde plass til snøscooter og henger?
 • Kurs i hjertestarting- hjerte/lungeredning for våre medlemmer og særlig de som har hyttevakter – Oddbjørn undersøker foredragsholder – vi prøver å få til et kurs i løpet av januar.
 • Bingoavtale fornyet tom 31.12. 2023
 • Morten deltar på treff for klubbledere 1.12
 • Vurdering av årsmøtedato: mandag 7. mars som vi i så fall stadfester på kommende styremøte.

 

 1. Neste styremøte: mandag 10. januar 2022  kl 18 på Venås.

 Morten (ref)