Mandagsturen til Degernesfjella

Tid for bål i novembermørket
17. november 2021
Info fra siste styremøte her
23. november 2021

Slik blir mandagstur nummer 15 2021, den 29. november:

Vi legger turen til Degernesfjella på neste tur, litt på kjente stier, men også på helt nye i « Mandagstur- sammenheng».

Oppmøteplass blir ved Sandbekk mølle. ( P 1 på kartet ). Der organiserer vi oss slik at vi tar med oss nødvendig antall biler, betaler bomavgift for dem og drar til (P 2 på kartet) ved Djupetjernet. Derfra starter så dagens vandring, og den tenkes å bli slik:

På vei tilbake til Lannemseter, sti til Haketjernet, sti til Laksen og sti til Djupetjernet.

Så følger vi veien nordøstover til rett før Holmetjernet. Derfra vandrer vi inn i Askevann naturreservat og følger stien nordover til Langetjernet og sørover til Hivannveien som vi så følger sørvestover til P 2 og så kjører vi utover Seterdalen til Sandbekk mølle.

Det meldes om vinterlig temperatur i kommende uke, og ingen nedbør så stiene blir forhåpentlig ganske tørre.

Oppmøtetid ved Sandbekk mølle er kl. 10.00.

Ta med det du trenger av mat og drikke, klær og selvsagt noen kubber til kaffebålet.

Vel møtt !