Nå blir det hogst i Venåsskogen

Ny klatrepark på Venås
30. juni 2023
Fornøyde sveitsere på Venås
11. august 2023
Kartet: Det er området som er skravert i rødt og hvitt som skal hogges.

Det skal hogges i Venåsskogen i uke 29, altså fra mandag 17. juli.

Grunneier Bernt-Henrik Hansen regner med at hogsten i alle fall vil vare i 14 dager.

Området som skal hugges er på rundt 50 dekar og er skravert med rødt og hvitt på vedlagte kart. Hogstområdet er på sletta sør for Venåshytta, et populært område for plukking av blåbær.

Hansen forteller at det ikke er  tilrådelig å benytte denne skogen så lenge hogsten pågår. Det er endel store trær som skal felles av skogsmaskin.

Grunneieren forteller at det er helt nødvendig å hogge denne skogen nå om det skal være en tømmerressurs.

Skogen er hogstmoden – det er observert noe råte og noen trær er allerede døde som følge av barkebilleangrep, forteller han.