Nærmer seg årsmøte – følg med!

Flott tur via Svenskegravene
1. juni 2021
Her er sakspapirene til årsmøtet 14. juni
5. juni 2021

Klubba til Gimle IF

Her er referat fra styremøte i Gimle IF

Tid: tirsdag 1. juni klokka 19.30  2021 på Venåshytta

Møtt: Dag B. Svendsen, Tore G. Moen, Oddbjørn Gresholt, Knut Vingerhagen, Morten Paulsen

 

Saker:

 1. Årsmøteforberedelser til årsmøtet mandag 14. juni klokka 18
 • Vi gjennomgikk kontrollutvalgets rapport til årsmøtet og behandlet budsjettet for 2021 som også legges fram på årsmøtet.
 • Innkomne forslag? – Ikke kommet noen fra medlemmene
 • juni får vi greie på om det det blir lettelser i smittevern i Halden. Da tar vi en rask beslutning om det blir digitalt eller fysisk årsmøte etter dette. Styret tar beslutningen
 • Alle sakspapirer blir lagt ut på vår hjemmeside senest mandag 7. juni. Morten ordner det.
 • Blir det fysisk møte kjøper vi inn kringle til kaffen. Oddbjørn tar kontakt med Motz om det. Be om rabatt – de er en av våre sponsorer.
 • Vi må kjøpe avskårne blomster til æresmedlemmene. Dag bestiller og henter blomster på årsmøtedagen. Diplomer og merker er kjøpt inn og i orden. Blir det ikke fysisk møte, må vi reise rundt å dele ut diplomer, merker og blomster til æresmedlemmene etter møtet. Vi må huske å ta bilde.

 

 1. Økonomi

En kort statusrapport om situasjonen;

 • Vi har nå fått tilbake 30.000 kroner fra aksjene i o-VM 2019 pluss ca. 19.000 i dugnadspenger, så nå blir aksjeposten avsluttet. Kan Dag gi beskjed til Siffer om dette forholdet, så regnskapet blir riktig i 2021.
 • Vi har også søkt om enda en runde med covid-midler hos Lotteritilsynet for tidsrommet 1.1. 2021 tom 31.8.2021. Her kan vi få 77.500 kroner hvis det blir ja.
 • Ellers har vi nå også fått innvilget 40.000 kroner fra Sparebank1 Østfold Akershus til Prosjekt Tusenmeterskogen. (se eget punkt)

 

 1. Hytta

Kort gjennomgang status arbeider/dugnad på hytta framover :

 • Arbeidene med sørveggen og bytte av vinduene på hytta starter ikke før etter sommerferien, men anbudet fra Mesterbygg Halden AS bør avklares, så ikke det blir mye dyrere pga økte materialkostnader. Knut tar kontakt med Mesterbygg for å få en klarhet i dette.

 

4. Prosjekter på gang   

 • Kort gjennomgang av status for Store og Lille Venåsrunden og utsetting av stolper og skilt:
 • Vi er i gang med en dugnadsgjeng som setter ut stolper og så er det tid for å sette ut merkeskilt og kart etter dette. Alt er trolig på plass før 1. juli. Ingvar og Tore koordinerer denne jobben.
 • Ellers vedtok styret at vi en gang i året plikter å vedlikeholde disse løypene i hht beskrivelse i prosjektet. Dugnadsgjengen vår sørget for å følge en årlig vedlikeholdsplan.

 

 • Kort gjennomgang av Prosjekt Tusenmeterskogen:
 • Vi har fått 40.000 kroner til prosjektet av Sparebank1 Østfold Akershus og pengene er budsjettert brukt slik:
 • Kartoppslag Høiås/Venåsmarka 1×1 meter trykket på metallplate ved øvre p-plass: 2.500 kroner
 • Kartoppslag Tusenmeterskogen 2×1 meter trykket på metallplate ved Klatrevegg: 5000 kroner
 • Nye infoskilt til naturstiene: 4.000 kroner
 • Nye stolper- merker på stolpene i Tusenmeterskogen: 4.000 kroner
 • En stor infotavle ved øvre parkering: 2.000 kroner
 • Tavle til kartoppheng Tusenmeterskogen: 2.000 kroner
 • Diverse utgifter uforutsette: 5.000 kroner
 • Utkjøring av masser, pukk, sand i diverse stier og plasser etter nærmere anbud (Oddbjørn): 15.000 kroner.
 • Ingvar, Morten har kontroll på dette prosjektet og får med seg Tom Brattli på kartproduksjon.

 

 • Kort gjennomgang av Prosjekt Akebakken:
 • Vi har fått anbud på en oppgradering av akebakken av Erling Grimsrud AS på ca 50.000 kroner. Vi har fått med oss HABY Norske sjalusier til å dekke 25.000 kroner og meningen er at anbyderne Erling Grimsrød AS dekker resten. Som motytelse får de et oppslag i akebakken for forteller brukerne at det er disse to firmaene som har bidratt til oppgraderingen av akebakken.
 • Dag og Morten lager avtaler på dette prosjektet.

 

5. Diverse info

 • kart over Nestangen/Brekke: Morten Dalby er ferdig med turkartet og Morten P er i dialog med Terje Kristiansen i Kanalselskapet om salg av kartgrunnlaget videre til bruk for Via Ferrata ved Brekke sluser. Målet er at vi selger kartgrunnlaget for 10.000 kroner slik at kjøperne kan benytte kartet til det de ønsker, for eksempel oppslagskart ved Brekke, salg av kart i kiosk for at folk skal kunne går turstiene i området osv. Vårt krav er at vi er synlige på at kartet er Gimle IFs eiendom med logo, sammen med Halden skiklubb som også bidrar økonomisk i denne saken.

 

Morten (ref)