Siste nytt fra styret

Godt liv på Seteberg røs
16. mai 2023
Den nye trimløypa på Venås ble fin
25. mai 2023

 Her er referat fra styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Venåshytta mandag 15. mai 2023 kl 18

Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Tone, Benjamin og Morten

SAK 1: ØKONOMI

Status – Tone kunne fortelle at vi har god kontroll på utgiftene og at penger fra ulike hold også kommer inn på konto.

SAK 2: TRIPLETEX

Status – Tone kunne fortelle at hun og Britt har startet selvopplæringen på Tripletex og at Siffer overlot alt 10. mai. Dette ser ut til å gå bra og både Britt og Tone ser ut til å ha kontroll. Så nå bruker vi ikke regnskapsprogrammet Duett lenger. Tone kartlegger hvilke store leverandører vi har og ber dem om å ikke sende fakturaer til Siffer, men direkte til Gimle.

SAK 3: HYTTA

Vi jobber fortsatt med å prøve å realisere bergvarme-prosjektet, selv om vi mangler en del penger. Morten undersøker flere søknadsmuligheter, før vi endelig tar en beslutning om veien videre.

SAK 4: STYRKETRENINGSAPPARATER

Vurdering av mulig innkjøp av tredemølle, sykkel, kettlebells eller bare noen av delene, eller vente til neste år. Flere forslag foreligger – også variert i pris. Vi bestemte oss for å kjøpe inn 8 stk kettlebells (vekter med håndtak) til bruk på styrketrimrommet. Benjamin bestiller. Vi avventer tredemølle og sykkel, til vi vet noe mer om økonomien med hytta. (se over).

SAK 5: UTLEIE AV HYTTA – RUTINER

Bør det lages en arbeidsinstruks for utleieansvarlig? Da tar på seg denne oppgaven, som kan være godt å ha når nye krefter overtar.

Styret mener at det bare er skoleklasser og idrettslag som kan leie Venåshytta på hverdager, med overnatting og beslag på flere hverdager etter hver andre. Leie på enkelte kvelder kan vi tillate på hverdager, men helst ikke onsdag og torsdag kvelder.  Brylluper, jubileer og konfirmasjoner bør legges til helger.

 

SAK 6: DIVERSE

  • Internkontroll på Venåshytta: Representant fra Elvia møtte Knut og Morten på Venås 9. mai for å informere om at vi må lage et internkontrollskjema for Venåshytta. Det går på det elektriske anlegget, som skal internkontrolleres hvert år, eller oftere hvis nødvendig. Vi må rapportere tilbake at vi har laget en slik rutine og at det finnes en sjekkliste vi selv må gå igjennom.
  • Status merking av stier: Det er nå bevilget penger fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden til merkeprosjektet i Venås og Høyåsmarka. Skilt og stolper skal nå bestilles og vi regner med å starte utsetting av stolpene medio august.
  • Status Trimløypa: Offisiell åpning på Venås 24. mai. Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden er invitert til snorklipping og kake. Alle Gimles medlemmer bør ta en tur å prøve apparatene i 1-kilometeren. Det har blitt flott!!!
  • Status klatrevegg/park: Klatring på Grensen skal hjelpe oss å oppgradere klatreveggen og det skal lages klatretau i skogen bak klatreveggen. I løpet av mai/juni er vi lovt at mye er gjort.
  • Stand på Halden-dagen 10. juni – Gimle deltar på stand i Busterudparken. Morten og Lars Petter Herft møter. Vi lager en konkurranse med premier og tilbyr gratis medlemskontingent ut året for de som ønsker å bli med oss.
  • Alle Med – Dag deltok på dette kommunale initiativet for å sikre at barn, uansett foreldres økonomi kan deltas i idrett.
  • Det er søkt om treningstid inne på Gimle skole tirsdager fra kl 18 -19.30

NESTE STYREMØTE MANDAG 19. JUNI kl 18 PÅ VENÅS

Morten (ref)