Vi foretar omrokkeringer i styret

Det blir tur til Kornsjøtraktene
23. mai 2022
Rundt Løksvannet, til Gjeddetjern og Blåmosen
2. juni 2022

Klubba til Gimle IF

Fra rundt 1. august blir det gjort visse midlertidige endringer i styret i Gimle IF, under forutsetning at styret godkjenner dette på kommende styremøte mandag 13. juni. Foreløpig har styret sagt ja til endringene, men ikke formelt.

Tone Albinson overtar da som kasserer fram til neste årsmøte. Hun fritas som varamedlem i kontrollutvalget samtidig.

Dag Borge Svendsen trer ut av kassererjobben og overtar rollen som utleieansvarlig i stedet for Kari Sørensen. Han beholder nestlederjobben i klubben.

Kari ønsket en raskt fratredelse og derfor har leder Morten Paulsen jobbet med å finne en rask, påkrevet og god løsning

Valgkomiteen og kontrollutvalget er informert og kontrollutvalget har godkjent omrokkeringene, med bakgrunn i at vi er en liten klubb som er avhengig av at enkelte tillitsvalgte bidrar godt, når dette er nødvendig.

I likhet med styret synes heller ikke kontrollutvalget at denne omrokkeringen krever et ekstraordinært årsmøte, men at kabalen legges endelig på kommende årsmøte i mars 2023.

Vi i styret takker Tone for at hun var meget positiv til å bidra til å løse denne saken på en flott måte.

Hilsen Morten Paulsen, på vegne av styret.